TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 10  Alan: Finans

Yıldırım Ercan ÇALIŞ, Özgür ÇATIKKAŞ, DERYA DENİZ YILMAZ
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞI OLARAK RÜZGAR VE HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİNDE BİRİM MALİYETLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI
 
Bu çalışmanın amacı alternatif yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar ile hidroelektrik enerjisi arasından teknik ve ekonomik yönden en uygun olanı seçmeye yardımcı olmak için rüzgar ile hidroelektrik enerji santrallerinde üretilen enerjinin birim maliyetini hesaplamak ve bunların birbirleri ile karılaştırmalı analizini yapmaktır. Bu kapsamda geleneksel maliyet kalemlerinin karşılaştırılmasına ek olarak bir değere getirilmiş maliyet yöntemi ile üretilen birim enerjinin maliyeti hesaplanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Rüzgar enerjisi, Hidroelektrik enerjisi, Yenilenebilir enerji, Enerji maliyetleri, Enerji maliyet analizi, Enerji birim maliyetleri


COMPARATIVE ANALYSIS OF UNIT COSTS FOR WIND AND HYDROELECTRIC POWER GENERATION AS A RENEWABLE ENERGY SOURCE AND TURKISH IMPLEMENTATION
 
The aim of this study is to calculate the unit cost of energy generated by wind and hydroelectric power plants to select the most appropriate technical and economical option out of these two alternative renewable energy sources, and to make a comparative analysis of them. In this context, in addition to the comparison of traditional cost items, the cost of the energy unit produced is calculated by means of value cost method.

Keywords: Wind energy, Hydroelectric energy, Renewable energy, Energy costs, Energy cost analysis, Energy unit costs


Detay

İÇERİK