TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 10  Alan: Finans

Axundova Nailə Fariz qızı
KURUMSAL YÖNETIM YAPISININ MODERNLEŞTIRILMESI
 
Araştırmanın amacı kuruluşlarda yönetim yapılarının modernleştirilmesi özelliklerini dayandırmaktır. Araştırma işi bu alanda örgütün yapısal analizine ve mantığı genellemesine dayanır. Araştırma sonucunda kurumda idareci sistemlerin kurumsal yapı tiplerini araştırılmıştır. Araştırmanın bilimsel yeniliğin üzere yönetim yapısının iyileştirilmesine yönelik adımlar algoritmayı tertip edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kurum, mondernləşdirmə, kurumsal yönetim yapısı, yönetim prosedürü.


MODERNIZATION OF MANAGEMENT STRUCTURE OF ORGANIZATION
 
The purpose of the present study is to rationale the features of modernization of management structures in organizations. The study is based on the structural analysis and logical synthesis of an organization in the current field. In the consequence of the study the types of organizational structures of control systems in an organization were examined. Algorithms steps were developed for the management structure improvement as scientific innovation of the study.

Keywords: organization, modernization, corporate governance structure, management procedures


Detay

İÇERİK