TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2015  Volume:   1  Area:   Turizm

Demet ÇAK, Şeref BOZOKLU, Faruk ALAEDDİNOĞLU, Murat ÇAK
CONTRIBUTION OF CULTURAL TOURISM ON TURKISH ECONOMY
 
The positive effects of Turkey’s tourism sector on the economy are increasing with each passing day. To increase tourism revenues that have a positive contribution on Turkey’s current account balance year by year, have a great importance. Therefore, the diversification of tourism types and expansion of deseasonalized cultural tourism applications are necessary. For such purposes within this work, cultural tourism has been introduced by mentioning about the place of the tourism in the economy. After that, it has been attempted to explain by using a field research what need to be done for Turkey in order to be effective in the sector.

Keywords: Tourism, Economics of Tourism, Cultural Tourism, Balance of Payments, Current Account.


TÜRKİYE’DE KÜLTÜR TURİZMİ VE EKONOMİYE KATKILARI
 
Turizm sektörünün Türkiye Ekonomisi üzerindeki olumlu etkileri her geçen gün artmaktadır. Türkiye’nin cari işlemler hesabında yıllar itibariyle sürekli pozitif bakiye veren turizm gelirlerinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle turizm türlerinin çoğaltılması ve mevsimsellikten uzak kültür turizminin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu amaçlarla hazırlanan çalışmada turizmin ekonomi içerisindeki yerinden bahsedilerek kültür turizmi tanıtılmıştır. Daha sonra, Türkiye’nin sektörde etkin olabilmesi için yapılması gerekenler bir saha araştırmasından da yararlanmak suretiyle açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Turizm Ekonomisi, Kültür Turizmi, Ödemeler Bilançosu, Cari açık.


Detail

CONTENT