TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Alan:  Hukuk
Ayşe YİĞİT ŞAKAR
1- ENERJİ VERİMLİLİĞİ ALANINDA YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER: TÜRKİYE UYGULAMASI
  Özet   Tam Metin
Ferhat ERÇİN
2- ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNDE AYIRT EDİCİ KRİTER OLAN AMAÇ UNSURU BAKIMINDAN VAKIF KURUMU
  Özet   Tam Metin

İÇERİK