TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Alan:  Ekonometri
Kutluk Kağan SÜMER
1- Finansal Piyasalar Kaotik Davranış mı Gösterir? BIST de Kaotik Davranışın İspatı
  Özet   Tam Metin
Ferda Yerdelen Tatoğlu
2- İKTİSADİ BÜYÜME VE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL EŞANLI DENKLEMLER SİSTEMİ YARDIMIYLA İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Kutluk Kağan SÜMER
3- Askeri Harcamalar ve Büyüme Arasındaki İlişki: G-20 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi
  Özet   Tam Metin
Cemal Zehir, H. Handan Demir
4- AİLE İŞLETMELERİNDE AİLE ETKİSİ, PAZARLAMA YÖNELİMİ, YÖNETİM KARARLARI İLE İŞLETME VE AİLE PERFORMANSI İLİŞKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ YARDIMIYLA BELİRLENMESİ
  Özet   Tam Metin
Mustafa Akal
5- AR(I)MAX TEKNİĞİ İLE TÜRKİYE’NİN ENERJİ AÇIĞI ÖNGÖRÜSÜ
  Özet   Tam Metin
Ece ERKAN, Rahmi YAMAK
6- TÜRKİYE’DE BOŞANMA OLGUSUNUN BELİRLEYİCİLERİ: PANEL VERİ ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Emin AVCI, Bassam AL-AGHA
7- SUBPRIME KRİZİNİN İSLAMİ VE GELENEKSEL HİSSE SENEDİ PİYASALARININ BİRLİKTE HAREKET ETME DAVRANIŞINA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK