TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2016  Sayı: VOL2S2
Fatih Çetin, Duysal Aşkun, H. Nejat Basım
1- Psikolojik Sermayenin Farklılaşan Haftalık İçsel Motivasyona Etkileri ve İş Performansına İlişkin Sonuçlar: Boylamsal bir Analiz
  Özet   Tam Metin
Sümeyra UZUN, Bahadır Fatih YILDIRIM
2- Gemi İnşa Sürecinde Ekipman Seçimi: TOPSIS, MOORA, VIKOR Uygulaması
  Özet   Tam Metin
Tuna Uslu
3- Psikolojik Sahiplenmenin Örgüte Duygusal Bağlılık Aracılığıyla İş Tatminine Etkisi: Yönetici Olmanın Farklılaştırıcı Rolü
  Özet   Tam Metin
Sami EŞMEN, Feriştah SÖNMEZ
4- TEKSTİL İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Özlem ATAN, Serkan DENİZ, Seyit KAYA, Turan ŞİŞMAN
5- MÜŞTERİ BİLGİ YÖNETİMİ İLE İNOVASYON İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Ufuk Orhan, Oğuzhan Er
6- Kosgeb’de Stratejik Planlama Sürecinin Nitel Olarak Değerlendirilmesi
  Özet   Tam Metin
Gökhan AYDOĞAN
7- YENİ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA “SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI”
  Özet   Tam Metin
Elif Boyraz, Tuğba Kılıçer
8- “Tek Taşımı Kendim Aldım” Psikolojisi Üzerine Bir Deneme
  Özet   Tam Metin
Emrah YILDIZ, Murat KURTLAR
9- TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİNİN AKTİFLEŞTİRİLMESİ VE FİNANSAL TABLOLARA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Emrah ERTUGAY, Orhan ÇELİK
10- GELECEKTEKİ NAKİT AKIŞLARININ TAHMİNİNDE NAKİT AKIŞLARININ VE TAHAKKUKLARIN ROLÜ
  Özet   Tam Metin
AYLİN ERDOĞDU
11- Finansal Dolarizasyon Sürecinin Bankacılık Sistemine Olan Etkileri
  Özet   Tam Metin
Gökhan ÖNER, Nuray ÇETİN, Sefer GÜMÜŞ, Faik ÇETİN, Tuğba USTA, Aslı TENDERİS
12- Performans Sisteminin Hizmet Pazarlamasının Kalitesi Üzerine Etkileri
  Özet   Tam Metin
Cemil Çelik, Ali İhsan Boyacı, Tuğçen Hatipoğlu, Murat Çolak
13- Yeşil Büyümede Çok Kriterli Karar Verme Uygulamaları: Sistematik Bir Literatür Taraması
  Özet   Tam Metin
Meral ERDİRENÇELEBİ, Tahsin GEÇKİL, Nezahat KOÇYİĞİT
14- Etik İklimin Çalışanların İş Tatminine ve Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
  Özet   Tam Metin
Mevlüt TÜRK, Hulisi BİNBAŞIOĞLU, Mustafa DESTE
15- GSM Operatörlerinin Sunmuş Olduğu Gençlik Kampanyalarından Gençlerin Beklentilerine ve Memnuniyetlerine Yönelik Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Ali ERBAŞI, Özer ÖZALP
16- Çevre Tutkusu Ve Yeşil Örgütsel Davranışın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi
  Özet   Tam Metin
Serap ÇABUK, Hatice DOĞAN SÜDAŞ, Buğra TÖGE
17- Algılanan Elektronik Hizmet Kalitesi Unsurlarının İncelenmesi: Sanal Alışveriş Siteleri Üzerinde Bir Uygulama
  Özet   Tam Metin
Hakkı FINDIK, Erkan ÖZTÜRK
18- Makroekonomik Göstergelerin İnşaat Sektörü Maliyetleri Üzerindeki Etkisinin Simetrik Nedensellik Analizi Yardımı İle İncelenmesi
  Özet   Tam Metin
Polat YÜCEKAYA, Ömer Faruk RENÇBER, Ulvi Cenap TOPÇU
19- İşgörenlerin Nepotizm Algısı Ve İş Memnuniyetinin, İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Güneş Açelya SİPAHİ, Mustafa KESEN
20- Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılığın Birey Örgüt Uyumu ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi
  Özet   Tam Metin
Burçay YAŞAR AKÇALI, Elçin ŞİŞMANOĞLU
21- Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) 9 ve Bankacılıkta Muhtemel Kayıp Hesaplaması İçin Örnek Portföy Uygulaması
  Özet   Tam Metin
Yasemin ÖZDEMİR, Kübra HALDIZ, Samet ÖZDEMİR
22- İNSAN KAYNAKLARI POZİSYONLARINA YÖNELİK İŞ İLANLARINDA AYRIMCILIK SÖZ KONUSU MU? İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
M.Gökhan BİTMİŞ, Alptekin SÖKMEN
23- BİREYSEL DÜZEYDE UZUN VADELİ YÖNELİMİN KATILIMCI LİDERLİĞİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE OLAN İLİŞKİSİNDEKİ ARACILIK ROLÜ
  Özet   Tam Metin
Tuğrul OĞUZHAN, Mustafa Kemal TOPÇU
24- İş Ahlakının Belirleyicisi Olarak Demografik Faktörlerin Etkisi
  Özet   Tam Metin
M. Kemalettin Çonkar , Gizem Vergili
25- Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Terörizm İlişkisi: Eşbütünleşme Ve Granger Nedensellik Analizi
  Özet   Tam Metin
Özlem GÜLERYÜZ, Asım Günal ÖNCE
26- KOBİ’LERDE Markalaşmaya Geçiş Stratejisi ve Bir Uygulama (Nitel Bir Çalışma)
  Özet   Tam Metin
Ramazan KURTOĞLU, Alperen Timuçin SÖNMEZ, Selman TEMİZ
27- TÜKETİCİLERİN YAŞ KUŞAKLARINA GÖRE WOM HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ
  Özet   Tam Metin
Hasan GEDİK
28- Yüksek Hızlı Trenlerde Hizmet Kalitesi Açısından Memnuniyet Değerlendirmesi
  Özet   Tam Metin
Osman AKIN, Osman Kürşat ONAT, Fatma Sema ÖZDOĞAN
29- MUHASEBE SİSTEMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASINDA DİLİN ÖNEMİ
  Özet   Tam Metin
Özge Bolaman Avcı
30- Petrol Fiyatlarının Borsa İstanbul’un Seçilmiş Endeksleri Üzerindeki Etkisi
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
İÇERİK