TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2015  Sayı: VOL1S1
Ayşe Nur SÖNMEZ, Hülya G. ÇEKMECELİOĞLU
1- YENİLİK YÖNETİMİ VE YENİLİK YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN YENİLİK PERFORMANSI AÇISINDAN İNCELENMESİ: YENİLİK DESTEĞİ ALAN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Nevriye ALTINTUĞ
2- TÜKETİM ARACILIĞIYLA İNSANİ KAYGILARA KARŞI SAVUNMA MEKANİZMASI OLUŞTURMA SÜRECİNDE TÜKETİM NESNELERİNİN ROLÜ
  Özet   Tam Metin
Ece ZEYBEK, Ayhan BAYRAM
3- Zaman Yönetimiyle Tükenmişlik Sendromu Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Ayhan Uçak
4- CONDITIONAL CONVERGENCE IN THE DEVELOPING COUNTRIES OF EUROPE BEFORE THE FINANCIAL CRISIS
  Özet   Tam Metin
Erişah ARICAN, Başak TANINMIŞ YÜCEMEMİŞ, Güçlü OKAY, Gökhan IŞIL
5- KOBİ Finansmanında Alternatif bir Yaklaşım: Proje Bankacılığı
  Özet   Tam Metin
Cem Berk
6- OPPORTUNITIES AND RISKS IN WIND ENERGY FINANCE: TESTING VOLATILITY FOR TURBINE MANUFACTURERS
  Özet   Tam Metin
Selim DURMUŞ, Mustafa Halid KARAARSLAN
7- Teknogirişim Sermayesi Desteğinden Yararlanan Girişimcilerin Programdan Aldıkları Destekleri Değerlendirmesi
  Özet   Tam Metin
Şahnaz Koçoğlu, Yasin Erdem Çevik
8- Sektörel Bazda Hisse Senedi Anormal Getirilerinin Hesaplanması ve Aşırı Tepki Hipotezinin Farklı Modellerle Test Edilmesi: Borsa İstanbul Üstüne Bir Çalışma
  Özet   Tam Metin
Yiğit MUMCU, Halil Semih KİMZAN
9- Görsel Ürün Estetiğinin İçsel Referans Fiyatlara Etkisinin İncelenmesi
  Özet   Tam Metin
Bilal ÇANKIR
10- PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİNİN LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Aysa İpek Erdoğan
11- KOBİlerin Banka Kredilerine Erişimini Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği
  Özet   Tam Metin
Oya İnci BOLAT, Murad YÜKSEL, Tamer BOLAT
12- Üstlerin Paternalist ve Hizmetkar Liderlik Tarzlarının, Astların Yukarıya Doğru Uyguladıkları Etkileme Taktikleri Üzerindeki Etkisi
  Özet   Tam Metin
Ayhan Uçak
13- TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SERBESTLEŞME – İSTİKRARSIZLIK SÜRECİ
  Özet   Tam Metin
Ayşe Yiğit Şakar, Ayşe Atılgan Sarıdoğan
14- Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartlarının Gelişimi
  Özet   Tam Metin
Ayşe Atılgan Sarıdoğan
15- Fonksiyonel Para Birimi Tercihinin Mali Performansa Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir İşletme Uygulaması
  Özet   Tam Metin
Şener UYSAL, Selçuk KARABAT, Yüksel SAVAŞ
16- İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı; Bağcılık İşletmelerinde İşçilerin Karşılaştıkları Risk ve Kazaların Değerlendirilmesi
  Özet   Tam Metin
Öznur BOZKURT
17- Çatışma ve Tükenmişliğe Neden Olan Kaynakların Kamu Kurumları Açısından İncelenmesi
  Özet   Tam Metin

<Önceki 
İÇERİK