TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2016  Sayı: 7
Nuran Akşit Aşık
1- Örgütsel Adaletin İşle Bütünleşme Üzerindeki Etkisi
  Özet   Tam Metin
Hülya Derya, Tahir Öğüt
2- Alman İktisat Tarihinde Hanse Birliği ve Lüpeck Kenti Örneği
  Özet   Tam Metin
EMRE SELÇUK SARI - MİRAÇ SEMA ÜLKER
3- FAALİYET TABANLI MALİYETLEME ORTAMINDA SAPMA ANALİZLERİ VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULANMASI
  Özet   Tam Metin
İlyas Akhisar, Necla Tunay
4- AHP ve TOPSIS ile Türk Hayat Sigortası Şirketlerinde Performans Ölçümü
  Özet   Tam Metin
Emre İ. GÖKTÜRK, H. Serdar YALÇINKAYA
5- KAZAKİSTAN’IN HAYVANSAL GIDA ÜRETİMİNDEKİ RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ
  Özet   Tam Metin
RÜYA ATAKLI YAVUZ
6- COĞRAFYA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ORTA GELİR DÜZEYİNDEKİ ÜLKELER İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK