TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2021  Sayı: 25
Murat Taha BİLİŞİK
1- GIDA SEKTÖRÜNDE TALEP TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI, REGRESYON, HAREKETLİ ORTALAMALAR VE WİNTERS ÜSTEL DÜZELTME METODLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
  Özet   Tam Metin
Furkan Fahri ALTINTAŞ
2- SOSYAL GELİŞME PERFORMANSLARIN ENTROPİ TABANLI GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRLMESİ: G7 GRUBU ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet Emre ÜNSAL, Hasan Burak Çalıyurt
3- BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME: G7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİBEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME: G7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Turhan ERKMEN, Fatma ÇAM KAHRAMAN
4- İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Hüseyin ERCAN
5- MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİNİN KAMU MALİ YÖNETİM İÇERİSİNDEKİ ROLÜ
  Özet   Tam Metin
Betül GÜR
6- REKABET GÜCÜNÜN EKONOMİK BÜYÜME ETKİSİ: BRICS-T ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Gülgün ERKAN, Halis KALMIŞ
7- MARKA DEĞERİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BRAND FINANCE TURKEY-100’DE YER ALAN TİCARİ BANKALARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Taner DOĞUER, Gözde ÖYMEN
8- ONLINE MAĞAZA ATMOSFERİNDE SATIN ALMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR: ONLİNE KİTAP SATINALMA ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Hüseyin SAYIN
9- ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK