TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2020  Sayı: 24
Yahya Can DURA
1- İKTİSAT DİSİPLİNİNDE KURUMLARIN KAVRAMSALLAŞTIRILMASI ÜZERİNE METODOLOJİK BİR ANALİZ
  Özet   Tam Metin
Murat Taha BİLİŞİK
2- ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ YARDIMIYLA BANKACILIK SEKTÖRÜNDE TEKNİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet ATAŞ
3- ENTELEKTÜEL LİDERLİK ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA ALİYA İZZETBEGOVİÇ ÜZERİNE İNCELEME
  Özet   Tam Metin
Furkan Fahri ALTINTAŞ
4- SOSYAL GELİŞME PERFORMANSLARIN ENTROPİ TABANLI GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRLMESİ: G7 GRUBU ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Mehmet KARAKAŞ
5- MÜKELLEFLERİN VERGİ KAÇIRMA VE VERGİ AFLARINA İLİŞKİN TUTUM VE ALGILARI: DİYARBAKIR VE YALOVA ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Merter MERT
6- ÖĞRENDİKÇE YERİNE GEÇEN DEVLET: MEKANİZMA TASARIMI YOLUYLA BİR AÇIKLAMA
  Özet   Tam Metin
Muhammed GÜN, İlker CALAYOĞLU
7- GELENEKSEL PERFORMANS DEĞERLEME ORANLARININ EKONOMİK KATMA DEĞERE OLAN ETKİSİ: TARIM VE HAYVANCILIK ENDEKSİ UYGULAMASI
  Özet   Tam Metin
Reyhan ADEMOĞLU, Serdar BOZKURT
8- ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME ALGILAMALARININ İŞE ADANMIŞLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin

İÇERİK