TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2019  Sayı: 20
Kübra ARICI, Murat ÇİFTÇİ
1- HEMŞİRELİK İSTİHDAMINDA BÖLGESEL UZMANLAŞMA VE SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ
  Özet   Tam Metin
Muhammet ATALAY, Ayşe Nur ÇİFTÇİ
2- PİYASA KURUMSALLAŞMASINDA İLLER ARASI GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI: TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİYLE İSTİHDAM EKSENLİ ENDEKS ÖNERİSİ
  Özet   Tam Metin
Ayfer GEDİKLİ, Seyfettin ERDOĞAN
3- AZERBAYCAN’IN MAKROEKONOMİK PERFORMANSI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Büşra UZKURT
4- DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE KADINLARIN KARİYER ENGELLERİ ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Ehlinaz TORUN KAYABAŞI
5- KIRSAL HALKIN GİRİŞİMCİLİK RUHUNU GELİŞTİRME ADIMLARI
  Özet   Tam Metin
Murat Çak
6- 7166 SAYILI KANUN SONRASINDA TAŞERON İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINI ÖDEYEN KAMU KURUMUNUN ALT YÜKLENİCİYE RUCUEN TAZMİN DAVASINDA TARAFLARIN SORUMLULUKLARI
  Özet   Tam Metin
Elmas KARABIYIK, Funda H. SEZGİN
7- RUSYA FEDARASYONUN KÜRESEL REKABET GÜCÜ İÇİN BİR ANALİZ
  Özet   Tam Metin
Burcu KILINÇ SAVRUL, Onur YAĞIŞ
8- YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİNİN CO2 EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BRICT VE MINT EKONOMİLERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Cansu KARABULUT, Mustafa Emre CİVELEK
9- HYBRID-PAPERLESS ADOPTION & INTEGRATION IN FOREIGN TRADE: EVALUATION OF THE CURRENT SITUATION IN TURKEY
  Özet   Tam Metin
K. Batu TUNAY, Necla TUNAY
10- MAKRO FİNANSAL ŞOKLAR VE BANKA KRİZLERİNİN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Devrim YALÇIN, K. Batu TUNAY
11- KREDİ RİSKİ İLE SEKTÖREL YOĞUNLAŞMA İLİŞKİSİ
  Özet   Tam Metin
Funda H. SEZGİN
12- AR-GE’DE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN PATENT BAŞVURULARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BİR ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Duygu CELAYİR
13- SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞERİN OLUŞTURULMASINDA RİSK YÖNETİMİNİN BAŞARISI VE KURUMSAL YÖNETİME ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Uğur AKKOÇ, Hasan ŞAHİN
14- ÜLKELER ARASI GELİR YAKINSAMASI: DİNAMİK PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE BETA YAKINSAMASI TAHMİNİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK