TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2015  Sayı: 2
Prof. Wei-Bin Zhang
1- Economic Oscillations in a Multi-Country Growth Model with Free Trade and Tourism
  Özet   Tam Metin
Nevin Arvas
2- Filistin ve İsrail Anlaşmazlığında Kullanılan Haber Yapılarının Analizi
  Özet   Tam Metin
H. Gonca DİLER, F.Çiğdem TARHAN
3- CARİ İŞLEMLER AÇIĞI - BÜTÇE AÇIĞI İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ARAŞTIRMASI
  Özet   Tam Metin
İsmail GÖKDENİZ, Emre TOPOĞLU
4- İSLAM EKONOMİSİ ÖNGÖRÜLERİ VE MODÜLER İKTİSAT STRÜKTÜRÜNE GÖRE BİR SOSYALİZM VE KAPİTALİZM ELEŞTRİSİ
  Özet   Tam Metin
Abbas Bayır, Müjgan Deniz
5- TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞI KRİZLERİNİN YÖNETİLMESİNDE İŞ GÜVENLİĞİ YAKLAŞIMI
  Özet   Tam Metin
TUĞRUL ARIK
6- KLASİK DÖNEMDE OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA TİCARET ve OSMANLI İDARECİLERİNİN EKONOMİYE MÜDAHALECİLİK ANLAYIŞI
  Özet   Tam Metin
Fatma Serab ONURSAL, Alpaslan FIĞLALI, Yekta KAYMAN
7- MALZEME ÇEŞİTLİLİĞİNİN OPTİMİZASYONUNA YÖNELİK BİR MODEL
  Özet   Tam Metin
Demet ÇAK ,Anıl DEĞERMEN
8- Türkiye'de Kadın Girişimciliği ve Mikrofinans
  Özet   Tam Metin
Okşan Kibritci Artar
9- HAVACILIK SEKTÖRÜ YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜME İLE İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK