TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2019  Sayı: 19
İsmail Cem AY, Ayşe Atılgan SARIDOĞAN
1- ÜLKELERİN KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜN MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İÇİN BİR ANALİZ
  Özet   Tam Metin
Aslı Özen ATABEY, Burcu Kılınç SAVRUL
2- AR-GE HARCAMALARININ GENÇ İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Hamdi AYYILDIZ
3- MSCI GELİŞEN PİYASALAR ENDEKSİNDE DÖVİZ KURLARININ FAİZ ORANI ÜZERİNE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Hülya BULUT
4- TÜRKİYE’DE İÇ BORÇLANMA ile KREDİ-MEVDUAT İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK ANALİZ
  Özet   Tam Metin
Şule DARICAN
5- YÖNETİCİYE GÜVEN ALGISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN KARŞILAŞTIRILMASINDA İSTATİSTİK YÖNTEMLER: SAĞLIK SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Ehlinaz Torun KAYABAŞI
6- KIRSAL HALKIN GİRİŞİMCİLİK RUHUNU GELİŞTİRME ADIMLARI
  Özet   Tam Metin
Gülay TAMER
7- YÖNETİCİLERİN UYGULADIKLARI MOTİVASYON TEKNİKLERİNİN İŞGÖRENLERİN VERİMLİLİĞİNE ETKİLERİ: BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Selçuk BALI, Ilgın MUTLUBAŞ
8- OTEL İŞLETMELERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMININ TÜKETİCİ SATINALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Selim AYKAÇ, Mustafa Emre CİVELEK
9- MOBIL TELEFON ABONELIĞININ İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI ÜZERİNE ETKİSİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK