TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2019  Sayı: 18
Özgecan KAYA, Özge KAMA MASALA
1- Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Ekonomisine Etkileri
  Özet   Tam Metin
Ahmet BÜYÜKŞALVARCI, Selçuk BALI, Ilgın MUTLUBAŞ
2- Otel İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımının Tüketici Satınalma Davranışına Etkisi
  Özet   Tam Metin
Anas Abdelhadi , Erkut Akkartal
3- A framework of IoT implementations and challenges in Warehouse Management, Transportation and Retailing
  Özet   Tam Metin
Ziya ERDEM
4- İşgücünün İşteki Statüsü Kavramı
  Özet   Tam Metin
Tuncay ÖZCAN* Oğuzhan ÖRDE, Cem TÜFEKÇİ
5- ÜRETİM SİSTEMLERİNDE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE MAKİNA ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ
  Özet   Tam Metin
Derya KULOĞLU
6- KÜRESELLEŞME VE REKABET POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Özet   Tam Metin

İÇERİK