TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2017  Sayı: 15
Mustafa Emre Civelek, Abdurrahman Özalp
1- BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND FINAL CHALLENGE FOR PAPERLESS FOREIGN TRADE
  Özet   Tam Metin
Hanim ELVEREN, Eylem DENİZ, Funda H. SEZGİN
2- TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN SÜRE MODELLERİYLE ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Rüştü Levent ÇALIKOĞLU
3- KURUMLAR VERGİSİNDE YURTDIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI
  Özet   Tam Metin
B.M.Aliyeva, A.Kh. Abdullayev
4- The economic and mathematical model of the crop production locating
  Özet   Tam Metin
Halil Ceyhun ÜSTÜNDAĞ, Ali Osman BALKANLI
5- ÜRETİMİN VE TÜKETİMİN KÜRESELLEŞTİĞİ DÜNYADA ÇOKULUSLU ŞİRKETLER VE TÜRKİYE’DE ÇOKULUSLU ŞİRKETLERİN GELİŞİMİ
  Özet   Tam Metin
SEZGİN ZABUN
6- 1833 SİVAS MÜSLİM NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE MESLEK ERBABININ TASNİFİ VE ANLAMI
  Özet   Tam Metin
Gamze SART , Levent DALYANCI
7- KAMU EĞİTİM HARCAMALARININ İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ SINIFLAMASINDAKİ ÜLKELERE GÖRE İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Gamze SART , Yavuz TURGUTER
8- DÜNYADA YÜKSEKÖĞRENİMDE İNSAN KAYNAKLARININ BÖLGESEL DAĞILIMININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Gamze SART , Yavuz TURGUTER
9- OECD ÜLKELERİNDE EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE İŞGÜCÜNÜN ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Nebiye Yaşar
10- KADIN AKADEMİSYENLER İÇİN GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİNİN KARİYER TATMİNİNE ETKİSİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK