TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2018  Sayı: 14
Selim DURMUŞ, Mustafa Halid KARAARSLAN
1- Teknogirişim Sermayesi Desteğinden Yararlanan Girişimcilerin Programdan Aldıkları Destekleri Değerlendirmesi
  Özet   Tam Metin
Mehmet Ali ALAN, Fuat ÇAMLIBEL, Ali Rıza İNCE
2- SİGORTA VERİLERİNİN BULANIK VERİ MADENCİLİĞİ İLE ANALİZİ
  Özet   Tam Metin
Ali Osman BALKANLI
3- TECHNOLOGY FACTOR, THE DEVELOPMENT OF THE LABOR POSITION, AND THE UNEMPLOYMENT IN THE WORLD ECONOMY
  Özet   Tam Metin
Rəşad Şahbaz oğlu Muradov
4- ÇAĞDAŞ DÖNEMDE İSTİHDAMIN YENİ TİPİNİN OLUŞUMU
  Özet   Tam Metin
Rəşad Şahbaz oğlu Muradov
5- KALKINMANIN SÜREKLILIĞININ SAĞLANMASI VE ENTELEKTÜEL EMEĞIN VERIMLILIĞI
  Özet   Tam Metin
Oqtay QULİYEV
6- AZERBAYCAN ÜRÜN PİYASASINDA KÖKEN ÜLKE FAKTÖRÜNÜN DURUMU: SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
  Özet   Tam Metin
Selami GÜNEY, Halil TANYILDIZI
7- FİNANSAL OKURYAZARLIKTA FARKINDALIK: AĞRI ESNAF VE SANATKÂRLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Yusif ALIYEV
8- REPUTATION MANAGEMENT IN ENTERPRISES
  Özet   Tam Metin
Besti Aliyeva
9- AZERBAYCANDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TURİZMDE YERİ VE ÖNEMİ
  Özet   Tam Metin
Betül Gür
10- DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN İŞSİZLİĞE ETKİSİ: BRIC-T ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
Yıldırım Ercan ÇALIŞ, Birol YILDIRIM
11- İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNİN TFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Özet   Tam Metin
Levent DALYANCI, Hakan ÇETİNOĞLU
12- OECD ÜLKELERİ İÇİN ULUSLARARASI TİCARETİN MALİYETİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ
  Özet   Tam Metin

İÇERİK