TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2017  Sayı: 11
Murat Çiftçi
1- Beşeri Kalkınma Endeksinde Kuramsal ve İstatistiksel Yetersizlikler: Sosyal Politika Perspektifiyle Alternatif Endeks Tasarımı
  Özet   Tam Metin
Jari Kaivo-oja, Theresa Lauraeus
2- EMERGING TRENDS AND STRUCTURAL CHANGES OF GLOBAL INNOVATION ECOSYSTEMS: EMPIRICAL ANALYSIS OF CHANGING PATENT AND TRADEMARK ACTIVITY OF G7 COUNTRIES AND BRICS COUNTRIES FROM YEARS 1985-2015
  Özet   Tam Metin
Jari Kaivo-oja, Theresa Lauraeus
3- Benefitting From Innovations And Paying For Innovations: The Global Trade Of Intellectual Property Rights: A Long-Run Empirical Analysis Of Receipts And Payments Of The Use Of Intellectual Property In G7 And Brics Countries
  Özet   Tam Metin
Hilal Güloğlu, Ercan Sarıdoğan, Bülent Güloğlu
4- TÜRKİYE’DE KATILIM VE GELENEKSEL BANKALARIN RİSK YÖNETIMI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: KANTİL VAR YAKLAŞIMI
  Özet   Tam Metin
Murat GÜVEN*, Bülent GÜLOĞLU, Fuat ERDAL
5- Do Consumption Behaviors Converge ? A Regional Demand Side Analysis of Convergence Clubs
  Özet   Tam Metin
Ali O. BALKANLI
6- THE SPIRAL OF GROWTH-FOREIGN TRADE-CAPITAL MOVEMENTS IN ISLAMIC ECONOMIES AND CULTURE OF JOINT-MOVEMENT
  Özet   Tam Metin
Alper Bilgili, Neslihan Sam
7- BURSA’NIN KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN FAKTÖR ANALİZİ VE SIRALI LOJİSTİK REGRESYON İLE İNCELENMESİ
  Özet   Tam Metin
Andaç Toksoy, Canan Çetin, Tülay Demiralay
8- ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİN YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞINA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Kemal Ülker
9- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE SENDİKALARIN SÜRMEKTE VE DERİNLEŞMEKTE OLAN KRİZİ
  Özet   Tam Metin
Mesut YÜCESAN , Mehmet ÖKSÜZ
10- TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNİN KÜRESEL EKONOMİDEKİ YERİ
  Özet   Tam Metin
Pınar Altınok Gürel
11- MOBBING İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KADIN AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Ayşe YİĞİT ŞAKAR
12- ENERJİ VERİMLİLİĞİ ALANINDA YAPILACAK YATIRIMLARA SAĞLANAN VERGİSEL TEŞVİKLER: TÜRKİYE UYGULAMASI
  Özet   Tam Metin

İÇERİK