TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2015  Sayı: 1
Demet ÇAK, Şeref BOZOKLU, Faruk ALAEDDİNOĞLU, Murat ÇAK
1- TÜRKİYE’DE KÜLTÜR TURİZMİ VE EKONOMİYE KATKILARI
  Özet   Tam Metin
Ahmet DENİZ, Ferhat DALBOY
2- İSTİHDAM VE İŞSİZLİK SORUNUNUN SOSYO-EKONOMİK BAĞLAMINDA KARS İLİNDE ÇALIŞAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Özet   Tam Metin
İbrahim AKBEN, Salih YEŞİL
3- ULUSLARARASILAŞMA DERECESİNİN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI
  Özet   Tam Metin
Nagehan Uca, Mustafa Emre Civelek, Murat Çemberci
4- LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ BİLEŞENLERİNİN GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA ÜZERİNE ETKİSİ: KAVRAMSAL MODEL ÖNERİSİ
  Özet   Tam Metin
Cuma Çataloluk , Halil Kete
5- BÜTÇE AÇIKLARI, KRİZLERDEKİ ROLLERİ VE KRİZLERİ ÖNLEMEYE YÖNELİK İSTİKRAR POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ (1990 SONRASI TÜRKİYE ÖRNEĞİ)
  Özet   Tam Metin

İÇERİK