TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: 7  Alan: Muhasebe

EMRE SELÇUK SARI - MİRAÇ SEMA ÜLKER
FAALİYET TABANLI MALİYETLEME ORTAMINDA SAPMA ANALİZLERİ VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULANMASI
 
Yüksek rekabetin olduğu bir ortamda üretim işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmeleri için değişen koşullara uyum sağlamaları gerekmektedir. Artan rekabet düzeyi ve değişen maliyet yapılarının bir sonucu olarak kullanılan maliyet sistemlerinin işletme yöneticilerine en doğru ve en anlamlı bilgileri en hızlı şekilde sağlamaları, yöneticilerin de bu bilgileri kullanarak planlama, kontrol ve karar alma faaliyetlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada amaçlanan, geleneksel maliyet kontrolü yöntemlerine bir alternatif olarak ortaya çıkan faaliyet tabanlı sapma analizleri (FTSA) hakkında bilgi vermek, bu bilgilerin uygulanabilirliğini incelemektir. Bu amaçla bir üretim işletmesinde faaliyet tabanlı sapma analizleri uygulanmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Faaliyet Tabanlı Sapma Analizi, Maliyet Kontrolü, Genel Üretim Maliyetleri


VARIANCE ANALYSES IN AN ACTIVITY-BASED COSTING ENVIRONMENT AND ITS APPLICATION IN A MANUFACTURING COMPANY
 
In a highly competitive environment, manufacturing companies shall adopt to the changing conditions for their survival. As a result of increasing level of competition and changing cost structure, cost systems are expected to provide most accurate and most significant information to the managers and managers shall perform planning, controlling and decision making by using this information. The aim of this study is to explain activity-based variance analyses, which have arised as an alternative to the traditional cost control methods, and examine their applicability. For this purpose, activity-based variance analyses are conducted in a manufacturing company and the outcome is evaluated

Keywords: Activity-Based Variance Analysis, Cost Control, Manufacturing Overhead Costs


Detay

İÇERİK