TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: 4  Alan: Uluslararası İktisat

Mehmet AYDINER
İhracatın İstihdam Üzerine Etkisi:
 
Satışlarının da istihdam etkisi de incelenmiştir. Bu amaçla Türkiye’de 2014 yılında en çok ihracat yapan 1.000 firmanın verileri kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre ihracatın artması firmaların hem toplam istihdamına hem de alt gruplar olan beyaz yakalı ve mavi yakalı istihdamına olumlu katkı sağlamaktadır. İhracattaki %1’lik artış en çok ihracat yapan ilk 500 firmanın toplam istihdamını % 0.20 artırırken, ikinci 500 firmanın istihdamını % 0.82 artırmaktadır. Yurtiçi satışın artması firmaların hem toplam istihdamını hem de beyaz yakalı ve mavi yakalı istihdamını artırmaktadır

Anahtar Kelimeler: İhracat, , İstihdam, İhracata Dayalı Büyüme


Effect Of Export On Employment:
 
The purpose of this study is to investigate the effect of export and non-export sales of top 1000 exporter firm in Turkey on employment. The results suggest that 1% increase in export increases total employment by 0.20%. Export increase also provide positive contribution to blue and white collar employment of these firms. The more domestics sales, the more employment. The employment effect of export in labor intensive sectors is greater than that in capital intense sectors.

Keywords: Export, Employment,, Export Led Growth,


Detay

İÇERİK