TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2015  Sayı: 3  Alan: Avrupa Birliği

Kutluk Kağan SÜMER
Kırımda Rus İşgalinden Sonra Rusya’ya Karşı Yaptırımların Ekonomik Sonuçları
 
ABD ve AB Ukrayna'dan Kırım işgal etmesi üzerine Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uyguladılar. Sadece uluslararası iş ve ticaret izolasyonu ve ambargoları kapsayan bu ekonomik yaptırımlar dahi Rusya ekonomisini ciddi derecede etkilenmiştir. Haziran 2014 yılından bu yana dış ticareti yaklaşık yüzde 60 düşmüş, düşen petrol fiyatlar da gelirlerini azaltarak zarar hanesine yazılmıştır. Sonuç olarak Rusya'ya Ağustos 2014 de başlayan 2015 yılında da dayatılan AB'den tarım-gıda ithalat yasağının da etkisiyle Rusya'nın resesyona girmesi beklenmektedir. Kuşkusuz sancılı, ama yönetilebilir bu kayıplar açıkça% 10'dan daha fazla bir bir ticaret düşüşü ve kayıplara yol açacaktır. Rusya'da ekonomik koşullar son aylarda daha hızlı bir oranda bozulmuştur. Rusya'dan sermaye kaçışı ruble ye % 50'den fazla değer kaybetmiştir, enflasyon artmıştır ve Rus ekonomisinin 2015 yılında% 3.0 daralacağını tahmin edilmektedir. Bu çalışma Ukrayna, Avrupa Birliği, ABD, Türkiye ve Rusya'nın ekonomik yaptırımlar sonucunda ne kadar etkilendiğini ve Rusya'nın davranış değiştirmesi veya değiştirmemesi halinde ortaya çıkacak ekonomik senaryoları incelemek amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kırım, Kırım Tatarı, İşgal, Yaptırım, Ambargo, Rusya, Ukrayna, Gelecek senaryalorı


The Economic Consequences of Sanctions against Russia after the Invasion of Russia in the Crimea
 
The US and EU have imposed economic sanctions on Russia over its annexation of Crimea from Ukraine. Russia's economy has been severely impacted not only by sanctions, which have isolated it from international business and trade, but from the falling oil price which has plummeted around 60 percent since June 2014, hurting its exports and revenues. As a consequence, Russia is expected to enter recession in 2015. The estimated impact of Russia’s ban on agro-food imports from the EU imposed in August 2014 is expected to be the highest in the Baltic's. These losses are undoubtedly painful, yet manageable (a trade decline bigger than 10% would obviously lead to greater losses). Economic conditions in Russia have deteriorated at a faster rate in recent months. Capital flight from Russia has accelerated, the ruble has depreciated by more than 50%, inflation has increased, and the Russian economy is projected to contract by 3.0% in 2015. The question is whether these losses are justifiable and will achieve the desired effects – to change Russia’s behavior in Ukraine, European Union, US, Turkey and beyond.

Keywords: Crimea, Crimean Tatar, Sanctions, Invasion, Embargo, Russia, Ukrania, Future Senarios


Detay

İÇERİK