TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2015  Sayı: 2  Alan: Yöneylem

Fatma Serab ONURSAL, Alpaslan FIĞLALI, Yekta KAYMAN
MALZEME ÇEŞİTLİLİĞİNİN OPTİMİZASYONUNA YÖNELİK BİR MODEL
 
Malzeme kesim problemlerinde genellikle ana malzeme boyutunun bilindiği varsayılarak küçük parçaların büyük parçalardan en küçük fireyle nasıl kesileceği üzerinde durulmuş ya da bu malzemenin en etkin nasıl kesilebileceği araştırılmış, buna karşılık büyük parçaların nasıl etkin elde edilebileceği, ana malzemenin hangi ebatlarda temin edilmesi gerektiği üzerinde neredeyse hiç çalışılmamıştır. Oysa probleme baştan başlayarak öncelikle en uygun ebatlardaki ana malzemeyi belirleyip sonra diğer adımlara geçilmesi, israfı önleme ve maliyetleri düşürme açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu çalışmada fireyi ve ana malzeme çeşitliliğini optimize ederek işletmelere tasarruf sağlatacak modelin geliştirilebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Parçacık Sürü Optimizasyonu kullanılarak bir algoritma geliştirilmiş, model ambalaj sektöründeki bir işletmede uygulanarak doğruluğu test edilmiş ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ana Malzeme Çeşitliliği, Kesme Kaybı, Parçacık Sürü Optimizasyonu, Stok Kesme Problemleri, Sezgisel Agoritmalar.


A MODEL FOR OPTIMIZING MATERIAL ASSORTMENT
 
On issues about trimming material, it has generally been presupposed that the size of the raw material will be a known quantity. Either how to have least waste in the form of unusable small material has been studied or how to cut the material most effectively has been focused on. However, almost no research has looked into how to obtain the raw material most effectively in the most efficient sizes. However, starting the issue from its beginning and determining the most efficient sizes for the raw material and then going onto the other stages has an importance in preventing waste and lowering costs. The purpose of this study is to develop a model which will keep wastage low while helping businesses who will keep spool widths lowest gain most. For this purpose, an algorithm using Particle Swarm Optimization has been developed. In order to test the accuracy of the model, it has been applied to a firm in packaging industry and successful results has been obtained.

Keywords: Material Assortment, Trim Loss, Particle Swarm Optimization, Stock Cutting Problems, Heuristic Algorithms.


Detay

İÇERİK