TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2021  Sayı: 27  Alan: İşletme

Hüseyin İshak Halil KESİKTAŞ
İŞYERİNDE SOSYAL BECERİLERİN ÖNEMİ: KRİTİK TEMEL SOSYAL BECERİLER NELERDİR?
 
Sosyal beceriler, bireylerin sahip olması gereken ekip becerileri, iletişim becerileri, etik, zaman yönetimi becerileri ve çeşitliliği takdir etme gibi kariyer özelliklerini tanımlanmaktadır. 21. yüzyılın işgücünde, iş sektöründe sosyal beceriler kritik öneme sahiptir. Türkiye’deki işverenlerin genel hissiyatı, üniversite mezunlarının piyasa beklentisini karşılayamadıklarıdır. Bunun sebebi ise sosyal beceriler konusunda çok büyük eksikliklerinin olmasıdır. Bu çalışmada, işyerlerinde sosyal becerilerinin öneminin ortaya konulması ve temel sosyal becerilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Sonuçta ise, işverenler çalışanlarından olması gereken sosyal becerilere sahip olmalarını istemektedir. Çünkü işyerinin başarısı çalışanların sahip oldukları sosyal becerilere bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: Kritik Sosyal Beceriler, Yeterlilikler, İstihdam Edilebilirlik, İşyeri


THE IMPORTANCE OF SOFT SKILLS IN THE WORKPLACE: WHAT ARE THE CRITICAL BASIC SOFT SKILLS?
 
Soft skills define career characteristics such as team skills, communication skills, ethics, time management skills and an appreciation of diversity that individuals should have. In the 21st century workforce, social skills are critical in the business sector. The general feeling of employers in Turkey is that university graduates are not meeting the market expectations. The reason for this is that they have great deficiencies in soft skills. In this study, it is aimed to reveal the importance of soft skills in the workplace and to determine the basic soft skills. As a result, employers want their employees to have the necessary soft skills because the success of the workplace depends on the soft skills of the employees.

Keywords: Critical Soft Skills, Competences, Employability, Workplace


Detay

İÇERİK