TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2021  Sayı: 26  Alan: İşletme

Y. Ercan ÇALIŞ, Mehmet Cem GÜLER
AR-GE HARCAMALARI & FİRMA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İLİŞKİSİ
 
Her geçen gün daha da hızlı globalleşen ve aradaki mesafeleri kısaltan teknolojiyle aynı ölçüde istenilene ulaşmak giderek kolaylaşmaktadır. Kıtalar arası bir toplantıya katılmak veya seyahat etmek artık bu yüzyılın sıradanlaşan ve rutin haline gelen aktivitelerindendir. İnsanlar artık şehirlerine, ülkelerine ve hatta dünyaya sığamaz noktaya gelmişlerdir. Son dönemde etkisini oldukça yoğun hissettiğimiz Covid-19 krizinin havacılıkta etkileri çok derin olmaktadır. Bu araştırmanında temelini oluşturan insan ve krizlere olan tepkisi, bir nebzede olsa havacılığın tüm elementleriyle ne durumda olduğunun anlaşılmasına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Önemi giderek artan EKY ve insan faktörünün nasıl etkilendiği ve ayrıca ülke ekonomilerinin büyük gelir kaynağı haline gelen havayollarının bu Covid-19 kriz döneminde içinde bulunduğu durum anket çalışmasıyla analiz edilip sonuçlar incelenmiştir. Ayrıca IATA ve EUROCONTROL gibi öncülerinde havayollarının bugünü ve geleceği hakkındaki çalışmaları da çalışmanın araştırma alanında yerini almıştır.

Anahtar Kelimeler: AR-GE Harcamaları, Sürdürülebilirlik kavramı, Karlılık


R&D EXPENSES AND FIRM SUSTAINABILITY RELATIONSHIP
 
Businesses have started to give importance to R&D investments as a result of increasing the use of information technologies brought by the concept of Industry 4.0 and the increase in the use of artificial intelligence and robotic structures, and as a result of incentives such as tax advantage for R&D investments by governments.The sustainability of companies is possible by maintaining their economic goals and environmental and social responsibilities in a harmonious and balanced manner. In addition, the concept of sustainability appears as a criterion for companies to access credit opportunities. In the study, an analysis of R&D expenditures and net profitability in BIST 30 companies was tried. Although the positive effect of R&D expenditures on firm profitability in the short run is stated in the studies conducted in the literature, the existence of this effect could not be determined in local studies in the long run.

Keywords: R&D Expenses, Sustainability, Profitability


Detay

İÇERİK