TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2021  Sayı: 26  Alan: İşletme

Andaç TOKSOY, Selahaddin BULUT
PANDEMİ (COVID-19) KRİZ DÖNEMİNİN UÇUCU EKİP KAYNAK YÖNETİMİNE ETKİLERİ ve Bir ARAŞTIRMA
 
Her geçen gün daha da hızlı globalleşen ve aradaki mesafeleri kısaltan teknolojiyle aynı ölçüde istenilene ulaşmak giderek kolaylaşmaktadır. Kıtalar arası bir toplantıya katılmak veya seyahat etmek artık bu yüzyılın sıradanlaşan ve rutin haline gelen aktivitelerindendir. İnsanlar artık şehirlerine, ülkelerine ve hatta dünyaya sığamaz noktaya gelmişlerdir. Son dönemde etkisini oldukça yoğun hissettiğimiz Covid-19 krizinin havacılıkta etkileri çok derin olmaktadır. Bu araştırmanında temelini oluşturan insan ve krizlere olan tepkisi, bir nebzede olsa havacılığın tüm elementleriyle ne durumda olduğunun anlaşılmasına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Önemi giderek artan EKY ve insan faktörünün nasıl etkilendiği ve ayrıca ülke ekonomilerinin büyük gelir kaynağı haline gelen havayollarının bu Covid-19 kriz döneminde içinde bulunduğu durum anket çalışmasıyla analiz edilip sonuçlar incelenmiştir. Ayrıca IATA ve EUROCONTROL gibi öncülerinde havayollarının bugünü ve geleceği hakkındaki çalışmaları da çalışmanın araştırma alanında yerini almıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekip Kaynak Yönetimi, Kriz, İnsan Faktörü, Tehdit, Hata, Stres


PANDEMIC (COVID-19) CRISIS PERIOD’S EFFECTS ON FLIGHT CREW RESOURCE MANAGEMENT AND AN APPLICATION
 
Day by day, with the technology which has become more global and made distances shorter, it is getting easier to obtain what is desired. Attending an intercontinental meeting or travelling worldwide has become one of the most ordinary activities of this century. People are not satisfied with their cities, countries and even the whole world. The negative effects of COVID-19 crisis have been very intensive in aviation industry. The main objective of this study is to give information about the current situation of aviation industry highly affected negatively by the COVID -19 pandemic. How the CRM and human factor which have gained more and more importance recently were affected and the situation o airlines which have become the major source of income for many countries was analyzed with a survey and the results were examined. In addition, the studies of IATA and EUROCONTROL on this subject have been mentioned in this study.

Keywords: Crew Resources Management, Crisis, Human Factor, Threat, Error, Stress


Detay

İÇERİK