TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2021  Sayı: 26  Alan: Beşeri ve İktisadi Coğrafya

Hüseyin ERCAN
SİNGAPUR’UN KÜRESEL REKABETTEKİ BAŞARISININ SIRRI
 
Singapur son 50 yılda üçüncü dünya ülkeleri konumundan birinci dünya ülkeleri konumuna yükselmiştir. Lee Kuan Yew, 1965'te ülkenin ilk Başbakanı olarak ülkeyi devraldığında, Singapur'un kişi başına GSYİH'si, Meksika ve Güney Afrika'ya benzer şekilde, yılllık yaklaşık 500 dolardı. Bugün, Singapur'un kişi başına düşen GSYİH'si yaklaşık 65.000 ABD dolarıdır. Singapur Küresel Rekabet Raporu 2019 sonucuna göre 141 ülke arasında 1. Sırada yer almaktadır. Bilgi Toplumuna Hazırlık Endeksi 2020 raporuna göre 134 ülke arasında 3. Sırada yer almaktadır. İş Yapma Kolaylığı Endeksi 2020 raporuna göre 2. Sırada yer almaktadır. Küresel Finans Merkezleri Endeksine göre 5. Sırada yer almaktadır. Bu çalışmada Singapur’un uluslararası endekslerde başarılı olmasında rol oynayan temel unsurların neler olduğu ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Küresel Rekabet, Küresel Finans Merkezleri Endeksi, İş Yapma Kolaylığı Endeksi


THE SECRET TO SINGAPORE'S SUCCESS IN GLOBAL COMPETITION
 
Singapore has risen from third world countries to first world countries in the last 50 years. When Lee Kuan Yew took over the country as the country's first Prime Minister in 1965, Singapore's GDP per capita was about $ 500 per year, similar to Mexico and South Africa. Today, Singapore's GDP per capita is around US $ 65,000. According to the result of Singapore Global Competitiveness Report 2019, it ranks 1st among 141 countries. According to the Information Society Readiness Index 2020 report, it ranks 3rd among 134 countries. According to the Ease of Doing Business Index 2020 report, it ranks 2nd. It is ranked 5th according to the Global Financial Centers Index. In this study, what are the main factors that play a role in Singapore's success in international indices will be revealed.

Keywords: Global competition, Global Financial Centers Index, Ease of Doing Business Index


Detay

İÇERİK