TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2020  Sayı: 24  Alan: Politika Bilimi

Mehmet ATAŞ
ENTELEKTÜEL LİDERLİK ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA ALİYA İZZETBEGOVİÇ ÜZERİNE İNCELEME
 
Bu araştırmada ise Aliya İzzetbegoviç’in liderlik tarzının, günümüz liderlik anlayışlarından biri olan entelektüel liderlik bağlamında ele alınıp irdelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada veri toplama aracı olarak söylem analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çerçevesinde Aliya’nın kitapları, onun hakkında yazılan kitap, yazılar, tezler, belgeseller v.b. kaynaklar söylem analizi ile ele alınmıştır. Aliya’nın hayatta olmaması ve imkanların yetersiz olmasından dolayı yüz yüze mülakatların yapılmamış olması, çalışma için kısıtlar oluşturmuştur. Araştırmanın sonucunda Aliya’nın entelektüel lider vasıflarına haiz olduğu ortaya konulmuştur. Aliya’nın liderlik ettiği toplumu yönetirken bu vasıflarının sürekli olarak ön plana çıktığı ortaya konmuştur. Günümüzde ideal liderin bulundurması gereken vasıfların neler olması gerektiği de ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Entelektüel Liderlik, Aliya İzzetbegovic, Entelektüel


AN APPRAISAL OF ALIJA IZETBEGOVIC AND INTELLECTUAL LEADERSHIP CHARACTERISTICS
 
This study aims to scrutinise the leadership style of Alija Izetbegovic in the context of intellectual leadership which is one of the leadership understandings of our time. In this study which has employed qualitative research methods, discourse analysis has bee used as a data collection method. Within the scope of the research Izetbegovic's books along with books, articles, dissertations, documentaries about him have been used for discourse analysis. A major limitation of the study is that face to face interviews were not conducted due to limited resources and also due to the fact that Izetbegovic is not alive. The study asserts that Izetbegovic has leadership characteristics. It has also been stated that these characteristics have come to the forefront while he was leading his people. The study also endeavours to outline the characteristics that a contemporary ideal leader should possess.

Keywords: Intellectual Leadership, Alija Izetbegovic, Intelectual


Detay

İÇERİK