TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2020  Sayı: 22  Alan: Makro İktisat

Nagehan CANDAN UCA, Pınar TURAN
ADANA HAVALİMANI İÇİN TİCARİ UÇAKLARDAN KAYNAKLANAN KARBON AYAK İZİNİN BELİRLENMESİ
 
İklim değişikliği Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki- Moon tarafından “ insanlık olarak şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük ortak sorun” olarak tanımlanmaktadır. Sera gazlarının ısı tutma kapasitesi küresel ısınmaya neden olmakta bu da iklim değişikliğine sebebiyet vermektedir. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), küresel iklim değişikliğinin ana nedenini sera gazı emisyonlarında, insan faaliyetleri sonucunda gözlenen artış olarak ortaya koymuştur. Ulaştırma sektörü küresel iklim değişikliğinde olumsuz etkiye sahip olan sera gazlarının önemli kaynaklarındandır. İnsan faaliyetlerin doğa üzerinde bıraktığı hasarı karbon salınımı cinsinden ölçebilmek için, sera gazlarını, karbondioksit (CO2) eşdeğeri cinsinden ölçen karbon ayak izi kullanılmaktadır. Bu çalışma 2019 yılı Adana Havalimanı için uçaklardan kaynaklanan karbon ayak izinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Karbon ayak izinin belirlenmesi amacıyla kullanılan emisyon hesaplamaları Hükümetler arası İklim değişikliği paneli tarafından önerilmiş olan Tier 2 yaklaşımı ile tahmin edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karbon ayak izi, Hava taşımacılığı, Sera Gazı, LTO, İklim değişikliği


DETERMINATION OF THE CARBON FOOTPRINT FROM COMMERCIAL AIRCRAFT FOR ADANA AIRPORT
 
Climate change is described by the United Nations Secretary-General Ban Ki-Moon as "the biggest common problem we have ever faced as humanity". The heat holding capacity of greenhouse gases causes global warming, which causes climate change. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has revealed the main cause of global climate change as an increase in greenhouse gas emissions as a result of human activities. The transportation sector is one of the important sources of greenhouse gases, which has a negative impact on global climate change. In order to measure the damage caused by human activities on nature in terms of carbon emission, carbon footprint measuring greenhouse gases in terms of carbon dioxide (CO2) equivalent is used. This study was carried out to determine the carbon footprint originating from aircraft for Adana Airport in 2019. The emission calculations used to determine the carbon footprint are estimated by the Tier 2 approach proposed by the Intergovernmental Panel on Climate Change.

Keywords: Carbon footprint, Air transportation, Greenhouse, LTO, Climate change


Detay

İÇERİK