TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 20  Alan: Finans

Duygu CELAYİR
SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞERİN OLUŞTURULMASINDA RİSK YÖNETİMİNİN BAŞARISI VE KURUMSAL YÖNETİME ETKİSİ
 
İşletmelerin finansal, çevresel ve yaşanan sosyal değişimlerden kaynaklanan risklerinin dikkate alınıp doğru biçimde yönetilmesi, sürdürülebilirlikle ifade edilmektedir. Aynı zamanda, işletmenin örgüt yapısına ve finansal durumuna ilişkin riskler de, sürdürülebilir başarı ya da işletmenin performansı açısından yapısından ve finansal koşullardan kaynaklanan riskler de sürdürülebilir işletme performansı için yönetilmelidir. Bu durum işletme değerinin artmasını sağlayacak ve işletmenin sürdürülebilirliği ile uzun vadede hissedar değerini yükseltecektir (Aras, 2010). Bu noktada işletmelerin sürdürülebilir başarılarında en temel faktörler arasında etkin bir kurumsal yönetim ile risk yönetimi bulunmaktadır. Kurumsal yönetim, özellikle son dönemlerde, sürdürülebilir başarı açısından işletmeleri yakından ilgilendiren bir konu hale gelmiştir. Toplum ile işletmeler arasındaki ilişkiler (hissedar, ortaklar vb.) artarken, kurumsal yönetim kavramı ve ilkeleri de daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Kurumsal yönetim; işletmelerde yürütülen bütün faaliyetlerde doğrudan ya da dolaylı olarak bütün paydaş haklarının korunması açısından yönetimin sorumluluklarını öne çıkaran bir yönetim yaklaşımıdır. Kurumsal yönetim, bir işletmenin yönetimi ve sahipliği arasındaki ilişkileri içermektedir. İşletme faaliyetlerinde ve yönetiminde değer oluşturmayı hedeflemekte, hissedar haklarını ve diğer çıkar gruplarını (yöneticiler, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, kredi verenler) korumaktadır. Ancak, bu süreçte işletmeler çeşitli risklerle karşı karşıya kalabilmektedir. Özellikle, son 20 yılda yaşanan şirket skandalları (Enron, Worldcom, Parmalat, Ahold, v.b.), uluslararası piyasalardaki finansal krizler işletmelerin gelecekte karşılaşabilecekleri riskleri belirleme ve yönetme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İşletmelerin faaliyet alanlarında yaşanan gelişmeler de, karşılaşılan risklerin artmasına neden olmuştur. Şirketlerin başarısı büyük ölçüde risklerini önleme, belirleme, azaltma ve yönetme yeteneklerine bağlı hale gelmiştir. Aynı zamanda, yaygın olarak kullanılan kurumsal risk yönetimi de, uluslararası piyasalara katılmak ve büyümek isteyen işletmelerin uyguladığı risk yönetimine çağdaş bir yaklaşım olarak gelişmiş ve risk yönetimi kurumsal yönetim yapısı ile bütünleştirilmiştir. Bu çalışmada kurumsal yönetim yapısı ile risk yönetimi arasındaki ilişki açıklanmış ve işletmelerde sürdürülebilir değer için başarılı bir risk yönetiminin kurumsal yönetime etkisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Risk Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Kurumsal Risk Yönetimi


SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞERİN OLUŞTURULMASINDA RİSK YÖNETİMİNİN BAŞARISI VE KURUMSAL YÖNETİME ETKİSİ
 
İşletmelerin finansal, çevresel ve yaşanan sosyal değişimlerden kaynaklanan risklerinin dikkate alınıp doğru biçimde yönetilmesi, sürdürülebilirlikle ifade edilmektedir. Aynı zamanda, işletmenin örgüt yapısına ve finansal durumuna ilişkin riskler de, sürdürülebilir başarı ya da işletmenin performansı açısından yapısından ve finansal koşullardan kaynaklanan riskler de sürdürülebilir işletme performansı için yönetilmelidir. Bu durum işletme değerinin artmasını sağlayacak ve işletmenin sürdürülebilirliği ile uzun vadede hissedar değerini yükseltecektir (Aras, 2010). Bu noktada işletmelerin sürdürülebilir başarılarında en temel faktörler arasında etkin bir kurumsal yönetim ile risk yönetimi bulunmaktadır. Kurumsal yönetim, özellikle son dönemlerde, sürdürülebilir başarı açısından işletmeleri yakından ilgilendiren bir konu hale gelmiştir. Toplum ile işletmeler arasındaki ilişkiler (hissedar, ortaklar vb.) artarken, kurumsal yönetim kavramı ve ilkeleri de daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Kurumsal yönetim; işletmelerde yürütülen bütün faaliyetlerde doğrudan ya da dolaylı olarak bütün paydaş haklarının korunması açısından yönetimin sorumluluklarını öne çıkaran bir yönetim yaklaşımıdır. Kurumsal yönetim, bir işletmenin yönetimi ve sahipliği arasındaki ilişkileri içermektedir. İşletme faaliyetlerinde ve yönetiminde değer oluşturmayı hedeflemekte, hissedar haklarını ve diğer çıkar gruplarını (yöneticiler, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, kredi verenler) korumaktadır. Ancak, bu süreçte işletmeler çeşitli risklerle karşı karşıya kalabilmektedir. Özellikle, son 20 yılda yaşanan şirket skandalları (Enron, Worldcom, Parmalat, Ahold, v.b.), uluslararası piyasalardaki finansal krizler işletmelerin gelecekte karşılaşabilecekleri riskleri belirleme ve yönetme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. İşletmelerin faaliyet alanlarında yaşanan gelişmeler de, karşılaşılan risklerin artmasına neden olmuştur. Şirketlerin başarısı büyük ölçüde risklerini önleme, belirleme, azaltma ve yönetme yeteneklerine bağlı hale gelmiştir. Aynı zamanda, yaygın olarak kullanılan kurumsal risk yönetimi de, uluslararası piyasalara katılmak ve büyümek isteyen işletmelerin uyguladığı risk yönetimine çağdaş bir yaklaşım olarak gelişmiş ve risk yönetimi kurumsal yönetim yapısı ile bütünleştirilmiştir. Bu çalışmada kurumsal yönetim yapısı ile risk yönetimi arasındaki ilişki açıklanmış ve işletmelerde sürdürülebilir değer için başarılı bir risk yönetiminin kurumsal yönetime etkisi tartışılmıştır.

Keywords: Risk Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Kurumsal Risk Yönetimi


Detay

İÇERİK