TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 20  Alan: Yöneylem

Elmas KARABIYIK, Funda H. SEZGİN
RUSYA FEDARASYONUN KÜRESEL REKABET GÜCÜ İÇİN BİR ANALİZ
 
Rusya Federasyonu planlı ekonomiden, serbest piyasa ekonomisine geçiş ve dünya ekonomisi ile entegrasyon sürecinde hem ülke içinde hem de uluslararası arenada önemli sosyal, ekonomik ve politik sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Tüm bu sorunlar ve karşılaşılan krizlere rağmen Rusya Federasyonu’n dünya ekonomisine ve serbest piyasa ekonomisine geçişte önemli politika ve stratejiler geliştirerek dünya ekonomisinde önemli oyunculardan biri olduğu iddiasını sürdürebilmiştir. Bu çalışmada Rusya Federasyonun küresel rekabet gücü yapısı detaylı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, Rusya Federasyonu’n gelecek küresel rekabet gücünü artırarak güçlü bir ekonomi olma iddiasını sürdüreceğidir.

Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, Küresel Rekabet Gücü, Ekonomi Politikası


AN ANALYSIS FOR THE GLOBAL COMPETITIVENESS OF THE RUSSIAN FEDERATION
 
In the process of transition from planned economy to free market economy and integration with the world economy, the Russian Federation faced significant social, economic and political problems both at home and in the international arena. Despite all these problems and crises, the Russian Federation was able to maintain its claim that it is one of the important players in the world economy by developing important policies and strategies in the transition to the world economy and free market economy. In this study, the global competitiveness structure of the Russian Federation is examined in detail. The result of the study is that the Russian Federation will continue to claim a strong economy by increasing its future global competitiveness.

Keywords: Russian Federation, Global Competitiveness, Economic Policy


Detay

İÇERİK