TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 20  Alan: Maliye

Murat Çak
7166 SAYILI KANUN SONRASINDA TAŞERON İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINI ÖDEYEN KAMU KURUMUNUN ALT YÜKLENİCİYE RUCUEN TAZMİN DAVASINDA TARAFLARIN SORUMLULUKLARI
 
Ülkemizde son yıllarda, kamu kurumlarının Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında, kamu hizmetlerinin bir kısmını işçi çalıştırmaya dayalı hizmet alımı yoluyla alt işverenlere devretmesi oldukça yaygınlaşmıştır. Bu çalışmada, 7166 sayılı yasa sonrasında kamuda hizmet alımı yöntemiyle çalışanların kıdem tazminatı hakkı ve bu tazminatı ödeyenlerin rücu hakkı üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: 7166


RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES IN THE CASE OF RUCUEN COMPENSATION TO THE SUB-CONTRACTOR OF THE PUBLIC INSTITUTION PAYING SUBSTANCE COMPENSATION OF THE SUBCONTRACTOR WORKER AFTER LAW 7166
 
Transferring a part of public services of public establishments to subcontractor by hiring employees through service purchasing within the framework of the Public Procurement Law and Law Public Procurement Contracts Law has become prevalent especially within the last years in our country. In this work, severance payment right of the employees hired through service purchasing in public and the recourse right of the side paying severance payment have discussed after the law numbered 7166.

Keywords: 7166


Detay

İÇERİK