TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 18  Alan: Çalışma Ekonomisi

Ziya ERDEM
İşgücünün İşteki Statüsü Kavramı
 
Bu makalenin konusu “işgücünün işteki statüsü” (labour force by occupational status) kavramıdır. Makalede bu kavramın anlamı ve farklı kullanım şekilleri tartışılmaktadır. “İşgücünün işteki statüsü” ve “işgücünün işteki pozisyonu” kavramlarındaki bazı terimlerin eş anlamlılığı, bu kavramların içeriği hakkında literatürde karışıklığa neden olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Kavram altında belirtilen grupları ifade etmede yalnızca “istihdamda olanlar”ı içeren kavramlar yanında “istihdamda olmayanlar”ı içeren farklı kavramlar da mevcuttur. “İstihdamda olmayanlar”ı içeren daha geniş bir kavramdan mı yoksa yalnızca “istihdamda olanlar”ın içerildiği daha dar bir kavramdan mı hareket edilmelidir? Makalede söz konusu kavramların avantajları ve dezavantajları da tartışılmaktadır. Konuya açıklık getirmek için işgücünün sınıflandırılması ile ilgili kavramlar incelenmiştir. Daha sonra işteki pozisyonu ve statüsüne göre işgücünün kompozisyonu ortaya konulmuştur. Makalenin konusu kavramı oluşturan terimlerden hareket ederek ilgili terimler tanımlanmış ve kavramın ne şekilde yerelleştirilmesi gerektiği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İşgücünün meslekteki mevkii, işgücünün işteki statüsü, işgücünün istihdamdaki statüsü, işteki statü, istihdamda statü, meslekteki mevkii


The Concept of Labour Force by Occupational Status
 
The subject of this article is the concept of “labour force by occupational status”. In this article, the meaning of this concept and different ways of use are discussed. The synonymity of some terms in terms of “labour force by occupational status” and “labour force by occupational position” has caused confusion in the literature about the content of these concepts and still continues to cause confusion today. In the underlying groups of the concept, there are which include only “those who are in employment” but also there are which include “those who are not in employment”. Should this be based on a wide-ranging concept that includes those “who are not in employment” or based on a concept that only includes “those who are in employment”? In addition, the advantages and disadvantages of these concepts are also discussed. The concepts related to the classification of the labour force to clarify the subject were examined. Then, the composition of the labour force according to the position and status at work has been put forward. The subject of the article is defined from the terms that make up the concept and the related terms are defined and how the concept should be localized.

Keywords: Labour force by occupational position, labour force by occupational status, employment status of labour force, status at work, status in employment, occupational position


Detay

İÇERİK