TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 17  Alan: İşletme

Ayşe ATILGAN SARIDOĞAN
DENETİM-MUHASEBE STANDARTLARININ GÜCÜ VE KURUMSAL YÖNETİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
 
Denetim / muhasebe standartları ve kurumsal yönetim, sadece kurumların etkinliği ve verimliliği üzerinde değil aynı zamanda pay sahipleri ve kurum paydaşlarının ekonomik, finansal ve sosyal kazanımlar üzerinde önemli etkilere sahiptir. Öte yandan, denetim / muhasebe standartları ve kurumsal yönetim arasında çok önemli bir iki yönlü ilişki vardır. Bu çalışmada, denetim ve muhasebe standartlarının gücü ile kurumsal yönetim arasındaki ilişkiyi 140 ülke için istatistik tekniklerini kullanarak araştırdık. Çalışmada, denetim ve muhasebe standartlarının gücü göz önüne alındığında, kurumsal yönetim düzeyi ortalamasının ülke grupları arasında eşit olup olmadığı test edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, denetim / muhasebe standartları güçlendikçe, kurumsal yönetimin gücünün ortalama olarak arttığı sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar Kelimeler: Denetim / muhasebe standartları, kurumsal yönetim, ANOVA


AN ANALYSE OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STRENGTH OF AUDITING-ACCOUNTING STANDARDS AND CORPORATE GOVERNANCE
 
Auditing/ accounting standards and corporate governance have important effects on not only the efficiency and productivity of the corporations but also economic, financial and social gains for the shareholders and stakeholders of the corporations. On the other hand, there is very important bidirectional relationship between auditing/ accounting standards and corporate governance. In this study, we investigated the relationship between the strength of audit and accounting standards and corporate governance by using statistical techniques for 140 countries. In the study, considering the strength of auditing and accounting standards, the average of corporate governance level was tested among the country groups. As a result of the study, it is concluded that as the auditing / accounting standards strengthen, the power of corporate governance increased as the average.

Keywords: Auditing/ accounting standards, corporate governance, ANOVA


Detay

İÇERİK