TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 17  Alan: Organizasyon

Gonca Reyhan Akkartal, Amirhossein Barooti, Erkut Akkartal
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Oyunlaştırma Metotları
 
Son yıllarda oyunlaştırma metotları, tedarik zinciri uygulamalarında oldukça yaygınlaşmıştır. Uzmanlaşma ve tecrübe sahibi olmanın uzun sürdüğü Tedarik zinciri konusunda birçok üniversite, gerçek senaryolar için simülatörler kullanmaktadır. Tedarik zinciri boyunca yeni fikirlerin ve yaratıcı düşüncelerin uygulanması pahalı ve riskli olduğundan, uygun simülatörler oldukça yararlıdır. Bu kapsamda, verilen her kararın sonucu önceden görülebilmekte, başrılı bir takım çalışmasının nasıl yapılabileceği öğrenilmeke ve rekabet akıllarda kalıcı olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Electronic Beer Game, Supply Chain Game, The Fresh Connection TFC, SCM Globe Game adlarındaki 4 farklı simülasyon oyunu arasında karşılaştırma yapmak ve bu dört oyunun zayıf ve güçlü yönlerini ortaya çıkarmaktır.Bu çalışmada parallel oturumlarda öğrencilere ve sektör temsilcilerine oyunlar hakkındaki görüşleri de sorulmuş ve derinlemesine bir araştırma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Oyunlaştırma, Tedarik zinciri yönetimi, simülasyon


Gamification Methods for Teaching Logistics and Supply Chain Management
 
In the recent decades Gamification has been getting more popular at teaching methods in supply chain management (SCM). Many universities and companies are using SCM simulators as a tool for increasing perception of real Supply Chain (SC) whereas being experienced in SCM will hang on passing long time and energy. Making changes in supply chain and applying innovative ideas for educational purposes is risky and costly and somehow impossible but with a proper SCM simulator students would experience very similar behavior of a real SC by applying what they have learned about SCM. They can see the effects of their decisions on any part of SC, they will learn how to build a successful team work in group team players and the competition between groups will be a great memorable lesson. The aim of this study is to make a comparison between 4 famous simulation games (named; Electronic Beer Game, Supply Chain Game, The Fresh Connection TFC, SCM Globe Game) to find different skills to teach SCM and logistics scientific subjects and their strengths and weaknesses. In this study we are going to perform an exploratory research on previous related lectures and famous SCM simulation games and their abilities to teach SCM and in parallel random sample interviews from students and some company employees have arranged to find out players views and impressions about games and their perception of SCM subjects. Result of this research the user friendly parts and the weaknesses parts will be evaluated by ranking the characteristic of the games in a criteria table and final comparison and conclusion will be discussed.

Keywords: Gamification, Supply Chain Management, Simulation


Detay

İÇERİK