TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 17  Alan: Organizasyon

Gonca Reyhan Akkartal, Erkut Akkartal, Can Yıldırım
Tedarik Zinciri Yönetiminde Yenilik Yönetimi
 
Yenilik, hiç şüphesiz her endüstri, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülke için ömür her zaman en önemli kolardan biri olmuştur. Yenilik başarı için esastır. Gelişmekte olan piyasar için en önemli sorunlar, düşük profilli politik ve ekonomik şartlar, insan kaynakları, altyapı ve iş geliştirme süreçleridir. Son yıllarda, özellikle yabancı rekabetçiler için yenilikçilik, gelişme için anahtar bir rol üstlenmiştir. Küresel rekabet şirketleri yeni eğilimlere, daha yüksek kaliteye ve düşük fiyatlara itmeye başlamıştır. Tedarik zincirine bakıldığında ise, özellikle yüksek enflasyon oranına sahip Türkiye gibi ülkelerde firmalar yenilikçi olamadıkları taktirde iflas etmeye mahkumdurlar. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de tedarik zincirindeki yenilikçiliğin önemini vurgulamaktır. Hiç şüphe yoktur ki tedarik zinciri yenilikçilikle iç içedir. Organizasyonel yapı, rekbetçilik gibi faktörler Türkiye’de yenilikçiliğin başarısını tayin eden hususlardır. Uygulama aşamasına gelindiğinde yenilikçiliğin, büyük firmalara kıyasla, küçük firmalarda daha kolay olduğu anlaşılmaktadır. Yenilikçiliği şirketler bir yönetim tarsi olarak ele almak zorundadır. Şirket sahipleri bu oyunda başrolü oynamaktadırlar. Sonuç olarak bu çalışma, şirketlerin gelecekte iş zekası geliştirmelerine katkıda bulunabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yenilik yönetimi, Tedarik Zinciri, Rekabetçilik


THE MANAGEMENT OF INNOVATION IN SUPPLY CHAIN
 
Innovation is well known as one of the most important issues until the end of life for each industry, particularly in emergent markets such as in Turkey. Innovation is essential for succeeding. The main problem in emergent markets is the low level of political and economic environment, human resource, infrastructure, market development, and business development. Over the last decades, innovation has become a key element for further improvement, especially against foreign competitors. Global competition process pushes companies to restructure themselves with new trends, higher quality, and lower prices. As for supply chain management, a company as located in a country like Turkey who has a higher inflation rate should be innovative, otherwise it somehow always ends to bankruptcy. The aim of this paper is to emphasize the importance of the innovation management concerning supply chain in Turkey. It is well-known that innovation is associated with the supply chain. Therefore; competitiveness, organizational structures, processes, products, and service will be considered to determine the success of innovative supply chains in Turkish companies. Hereby, companies who succeed in implementing innovation will be determined as keys. When it comes to implementing the innovative small companies have more advantage to adapt their business models than big companies. Companies need to get the innovation as a management discipline. The corporate executives or owners have significant importance to run the innovation on their firms. Finally, the results will be a guideline for the top managers to make decisions for the future of their business intelligence.

Keywords: Innovation Management; Supply Chain; Competitiveness.


Detay

İÇERİK