TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2019  Sayı: 17  Alan: Maliye

Murat ÇAK, Volkan OĞHAN
ABD-Çin Ticaret Savaşında Gümrük Tarifelerinin ABD Açısından Ekonomik Etkisi
 
Gümrük tarifeleri uluslararası ticarette korumacı politikalar kapsamında en yaygın olarak kullanılan politika aracı olarak yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri 2018 yılında başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere çeşitli ülkelerden yapılan ithal ürünler üzerindeki gümrük tarifelerini yükseltmiştir. Çin’den de aynı şekilde bir karşılık gelmesi ile başlayan ticaret savaşında gümrük tarifelerinin dış ticarette önemli bir politika aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. Başlıca nedenler olarak gelir sağlama ve korumacılık amaçları gösterilmiş olmasına rağmen çeşitli iktisadi ve siyasi nedenler ile iki ülke arasında başlayan söz konusu ticaret savaşında gümrük tarifelerinin etkinliğinin yanı sıra tarifelerin ulusal ve küresel piyasalara etkisi, üzerinde durulması gereken diğer bir konu olarak dikkati çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ticaret Savaşı, Gümrük Vergisi, Dış Ticaret Dengesi


Economic Impact of the US Tariffs in the US-China Trade War
 
Tariffs take place as the most widely used policy instrument within the scope of protectionist policies in international trade. In 2018, the United States increased the tariff rates on imported products from various countries, mainly in Republic of China. It is seen that tariffs are used as an important policy tool for foreign trade in the trade war which started with a similar reaction from China. It has started between the two countries because of various economic and political reasons, although the aims of providing income and protectionism were shown the main reasons causing this war. In addition to the effectiveness of the tariffs, the effect of the trade war on the national and global markets should be emphasized for this trade war.

Keywords: Trade War, Tariff, Balance of Trade


Detay

İÇERİK