TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 16  Alan: Hukuk

Ömer ÖZKAN, Ferhat ERÇİN
ULUSLARARASI MAL SATIM SÖZLEŞMELERİNİN DÜZENLENMELERİNDE TEMEL SORUNLAR
 
Uluslararası mal satımları için hazırlanmış standart tip sözleşmeler bulunmamaktadır. Bu bakımdan, iş adamları; bu tarz satışlarda yabancı alıcı veya satıcı veya komisyoncular tarafından kendilerine verilen sözleşmeleri kabul etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu akitler ise, çoğunlukla iş adamlarının yabancı olduğu şartlar taşımaktadırlar. Ve sorun çıkması halinde, iş adamları özen göstermeden ve iyice incelemeden akdettikleri bu akitler nedeniyle çeşitli hukukî yaptırımlarla karşılaşabilmektedirler. Söz konusu problemler sebebiyle; bu çalışmamızda, milletlerarası mal satım sözleşmesi yapılması sırasında karşılaşılan ana bazı sorunlara değinip, böyle akitler hazırlanırlarken dikkat edilmesi gereken hususlara değineceğiz.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Mal Satım Sözleşmeleri, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) (Viyana Satım Sözleşmesi), Uluslararası Ticaret, Incoterms, Tahkim


MAIN PROBLEMS IN CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS
 
Currently, there are no standart type contracts for the international sale of goods. In this regard, business people would be obliged, usually, to accept the contracts that have been written down by foreign buyers or sellers or agents. However, these contracts frequently carry conditons, that are not familiar to business people. Moreover, in case of a dispute, business people could face various legal sanctions due to these carelessly and imprudently negotiated contracts. In this work, we will mention main problems, that might be encountered during the negotiations of contracts for the international sale of goods and point at the issues to be elaborated in preparing these kinds of contracts.

Keywords: Contracts for the International Sale of Goods, Convention on the Contracts for the International Sale of Goods (CISG), International Trade, Incoterms, Arbitration


Detay

İÇERİK