TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 16  Alan: Hukuk

Ferhat ERÇİN, Ali Osman BALKANLI
KÜRESEL EKONOMİDE EKONOMİ HUKUKU VE ETKİNLİĞİNİN GELİŞİMİ
 
İktisat ve Hukuk birbirleriyle çok sıkı etkileşimde olan iki bilim dalıdır. Fakat her disiplinin birbirleriyle olan karşılıklı irtibatları dolayısıyla gelişmeye başlayan, Ekonomi Hukuku disiplini; ne hukukçularca ne de iktisatçılar tarafından yeterince bilinmemektedir. Birbirlerine yaşamsal şekilde muhtaç olan bu iki bilim dalının, kesişme noktası olan Ekonomi Hukukunun ana hatlarıyla ne olduğunu incelemek için bu çalışma kaleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomi Hukuku, İktisat Hukuku, Ekonominin Hukuku, Hukuk ve Ekonomi Akımı, Hukukun Ekonomik Analizi, Ekonomi ve Hukuk, Hukukun Ekonomik Teorisi


DEVELOPMENT OF ECONOMIC LAW AND EFFICIENCY IN THE GLOBAL ECONOMY
 
Economics and Law are two sciences that interact very closely with each other. But the discipline of economic law, which has begun to develop due to the reciprocal relations of each discipline with each other, neither by lawyers nor economists sufficiently known. This study was taken to examine to understand what is the outline of Economy Law, the intersection point in the mutual effect of law and economics.

Keywords: Economy Law, Economic Law, Law and Economy Movement, Economic Analysis of Law, Economics and Law, Economic Theory of Law


Detay

İÇERİK