TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 15  Alan: Çalışma Ekonomisi

Gamze SART , Yavuz TURGUTER
OECD ÜLKELERİNDE EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE İŞGÜCÜNÜN ANALİZİ
 
Çalışmanın temel amacı OECD ülkelerinde 2015 yılı verilerine göre yüksek öğretime ve orta öğretime sahip işgücü oranları için ortalamada fark olup olmadığını istatistiksel olarak incelemektir. Bu bağlamda t-testi sonuçlarını incelendiğinde “OECD ülkelerinde yüksek öğretime ve orta öğretime sahip işgücü oranları arasında anlamlı bir fark yoktur” hipotezi %5 anlam düzeyinde reddedilmektedir. Bu bulgulara göre OECD ülkelerinde yüksek öğretime ve orta öğretime sahip işgücü oranları arasından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup, yüksek öğretime sahip işgücü oranı ve orta öğretime sahip işgücü oranından yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İşgücü, Eğitim, OECD ülkeleri


AN ANALYSIS OF LABOUR FORCE BY EDUCATION LEVEL IN OECD COUNTRIES
 
The main objective of the study is to examine statistically whether there is a difference in the average of the labor force in the OECD countries according to the level of education for the proportion of the labor force with high education and secondary education according to the year 2015. When examining the results of the t-test in this context, the hypothesis "there is no significant difference between OECD countries with high education and secondary education rates of labor" is rejected at the 5% significance level. These findings show that there is a statistically significant difference between OECD countries in terms of labor rates with higher and lower secondary education, which is higher than the ratio of high-educated labor and intermediate-educated labor.

Keywords: Labour force, Education, OECD Countries


Detay

İÇERİK