TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 15  Alan: Çalışma Ekonomisi

Gamze SART , Yavuz TURGUTER
DÜNYADA YÜKSEKÖĞRENİMDE İNSAN KAYNAKLARININ BÖLGESEL DAĞILIMININ İSTATİSTİKSEL ANALİZİ
 
Bu çalışmada, dünyadaki kadın öğretim elemanlarının istatistik teknikler kullanılarak dağılımı incelenmiştir. Araştırmada Sahra-altı Afrika'nın kadın akademisyen için en düşük orana sahip olduğu bulunmuştur. Latin Amerika kadın akademisyen için en yüksek orana sahiptir. Asya-II Afrika 1, Avrupa Kuzey Amerika ve Asya-I bölgeleri kadın akademisyenler için ara orana sahiptir. Sonuç olarak, bilim kadınlarının, bilime ve toplumun refahına katkıda bulnmasını sağlamak için yükseköğretimdeki cinsiyete göre akademisyen açığını ortadan kaldırmak hayati önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kadın Öğretim Elemanı, Cinsiyet Açığı, Yükseköğrenim


A STATISTICAL ANALYSIS OF REGIONAL DISTRIBUTION OF HUMAN SOURCES IN HIGHER EDUCATION IN THE WORLD
 
In this study, it analyzed the distribution of female teaching staff in the world by using statistical techniques. In the study, it is found that Sub-Saharan Africa has the smallest rate for female academician. Latin America has the biggest rate for female academician. Asia-II Africa 1, Europe North America and Asia-I regions have the intermediate rate for female academician. As a result, it is vital to eliminate gender staff gap in tertiary education to contribute to the science and to the welfare of the society

Keywords: Female Teaching Staff, Gender Gap, Higher Education


Detay

İÇERİK