TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 15  Alan: Çalışma Ekonomisi

Gamze SART , Levent DALYANCI
KAMU EĞİTİM HARCAMALARININ İNSANİ GELİŞME ENDEKSİ SINIFLAMASINDAKİ ÜLKELERE GÖRE İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZİ
 
Bu çalışmada Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen insani gelişme endeksine göre yapılan ülkelerin sınıflaması baz alınarak, eğitime yönelik kamu harcamalarının ülke gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farka sahip olup olmadığı incelenmektedir. Kruskal Wallis test sonuçlarına göre, eğitime yönelik kamu harcamalarının ülke gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farka sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitime Yönelik Kamu Harcamaları, İnsani Gelişme Endeksi, Kruskal Wallis Testi


A STATISTICAL ANALYSIS OF GOVERNMENT EXPENDITURE ON EDUCATION FOR THE COUNTRIES BY THE CLASSIFICATION OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX
 
In this study, it is examined whether public expenditures for education are statistically significant compared to country groups, based on the classification of countries made according to the human development index developed by the United Nations. According to Kruskal Wallis test results, public spending on education is not statistically significant compared to country groups.

Keywords: Public Expenditures For Education, Human Development Index, Kruskal Wallis Test


Detay

İÇERİK