TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 15  Alan: Uluslararası İktisat

Mustafa Emre Civelek, Abdurrahman Özalp
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND FINAL CHALLENGE FOR PAPERLESS FOREIGN TRADE
 
Elektronik belgeler alanındaki son gelişmeler bir süre sonra kâğıt kullanımının tüm iş süreçlerinde tamamen ortadan kalkacağına dair işaretler vermektedir. Bilgi sistemlerindeki gelişmelerin bir neticesi olarak, elektronik belgelerin kullanımı yaygınlaşmakta ve hatta bazı alanlarda zorunlu hale gelmektedir. Dış ticaret finansmanı alanı da elektronik belgelerin faydalı olduğu alanlardan biridir. Fakat elektronik belge kullanımı bu alanda henüz yaygınlaşamamıştır. Kâğıt tabanlı süreçlerin devam etmesi, bu alanın altyapı, yasal uyum, yenilikçi ürünler ve yatırımlar gibi radikal ve kapsamlı değişikliklere ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Dış ticaret alanında kâğıt belgelerin tamamen ortadan kaldırılabilmesi için tüm tarafları bir araya getiren ortak platformlara ihtiyaç vardır. Bu durumda ise elektronik imzadan dış ticarete kadar pek çok alanda ülkeler arası hukuksal entegrasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Güvenilir bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymadan belge bütünlüğünü sağlama yeteneğine sahip olan blockchain teknolojisinin ortaya çıkması, bu entegrasyon için yeni bir umut yaratmıştır. Bu çalışma, dış ticaret ve finans alanındaki elektronik belgelere blockchain teknolojisi perspektifinden yaklaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kayıt Zinciri, Elektronik Belge, Elektronik İmza, Dijital İmza


BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND FINAL CHALLENGE FOR PAPERLESS FOREIGN TRADE
 
Recent developments in the field of electronic documents have given signs that the use of paper will completely eliminated after a period of time in all business processes. As a result of the developments in information systems, the use of electronic documents has become widespread and even become mandatory in some areas. Foreign trade financing is one of the areas where electronic documents are useful. But use of electronic documents has not yet become widespread in this area. The continuation of paper-based processes shows that this area needs radical and comprehensive changes such as infrastructure, legal compliance, innovative products and investments. Foreign trade requires the creation of common platforms that bring together all parties involved in the transaction so that paper documents can be completely removed. In this case, legal integration from one country to another is required in many areas from electronic signature to foreign trade. The emergence of blockchain technology, which has the ability to provide document integrity without the need for a third party to act as a trusted third party, has created a new hope for this integration. This study approached to the electronic documents in foreign trade and finance in the perspective of blockchain technology.

Keywords: Blockchain, Electronic Document, Electronic Signature, Digital Signature


Detay

İÇERİK