TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 14  Alan: Makro İktisat

Levent DALYANCI, Hakan ÇETİNOĞLU
OECD ÜLKELERİ İÇİN ULUSLARARASI TİCARETİN MALİYETİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR ANALİZ
 
Uluslararası ticaret küresel ekonomik büyüme ve küresel toplumun refahı için çok önemli bir konudur.Ülkeler arasında uluslararası ticaret hacmini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu çalışmada, 2014 yılında ABD ile OECD ülkeleri için uluslararası ticaret maliyeti analiz edilmiştir.İstatistiksel test sonuçları, sektörel düzeyde uluslararası ticaret maliyetlerinde önemli bir fark olduğunu göstermektedir. Tarımın uluslararası ortalama maliyetinin imalattan ve toplam ticaretden daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Öte yandan, toplam ticaret ve imalatın uluslararası ortalama maliyeti birbirine çok yakındır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Maliyet, OECD Ülkeleri


A STATISTICAL ANALYSIS OF INTERNATIONAL TRADE COSTS FOR THE OECD COUNTRIES
 
International trade is a very important issue for global economic growth and welfare of the global society There are many factors affecting international trade volume among the countries. In this study, it is analyzed international trade cost for OECD countries with the US for the year 2014. Statistical test results show that there is a significant difference in international trade cost at the sectoral level. It is concluded that international mean cost of agriculture is higher than manufacturing and total trading. On the other hand, international mean cost of total trading and manufacturing is very close to each other.

Keywords: International trade, Cost, OECD countries


Detay

İÇERİK