TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2018  Sayı: 14  Alan: Makro İktisat

Rəşad Şahbaz oğlu Muradov
ÇAĞDAŞ DÖNEMDE İSTİHDAMIN YENİ TİPİNİN OLUŞUMU
 
Makalede yazar Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başladığı yeni gelişme aşamasının esas hedeflerinden, çok yönlü, verimli ve yenilik odaklı ekonominin oluşturulması koşullarında nüfusun refahının layikli, gelişmiş uluslararası standartlara uygun seviyeye ulaştırılması, ayrıca bilimin, kültürün gelişmesinde, sosyal hayatın tüm yönlerinde yeni gelişmelerin elde edilmesi amacıyla devletimiz karşısında duran görevlerden bahsetmiş ve yeni ekonomik ilişkiler ortamında şekillenen istihdam konularının güncel sorunlarına değinmiştir. Yazar günümüzde, toprağa, doğal kaynaklara, hammadde ihracına dayalı iktisadi gelişmenin kendisini doğrultmadığına dayanarak, hızlı küreselleşme sürecinin gittiği bu ortamda kaliteli insan potansiyeline, bilgi veya yeniliklere dayalı ekonomik gelişme yoluna girdiği gerçeğine ulaştığını iddia ederek yenilikçi istihdam ile ilgili görüşünü paylaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ekonomik reform, sosyal politika, inovasyon gelişimi, neo-ekonomi, yenilikçi istihdam, entegre göstergeler


CREATING JOBS OF A NEW TYPE IN MODERN TIMES
 
In the article author points to the main purposes and problems, standing before the state in conditions of shaping new economic relations. He has done the attempt to reveal the essence of innovative employment formed under the conditions of innovative economy and based on new achievements in the sphere of sciences and technology. The author tries to prove insolvency of economic development on rich natural resources, exporting raw materials to foreign countries and offers another way of the development, which must rely on new qualitative level of the knowledges of human potential.

Keywords: economic reforms, social policy, innovative development, neoeconomy, innovative employment, integral indicators to employment


Detay

İÇERİK