TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 12  Alan: Hukuk

Ferhat ERÇİN
ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNDE AYIRT EDİCİ KRİTER OLAN AMAÇ UNSURU BAKIMINDAN VAKIF KURUMU
 
Tüzel kişiler hukukunda ana ayırt edici kriter olan amaç unsuru açısından vakıflar incelenmiştir. Türkiye’de vakıflar ve özellikle vakfedenin amacı ve vakıf kurucusunun iradesi, konularında hukuken zaman zaman büyük problemler yaşanmaktadır. Bu konuda, hukukun evrensel ilkelerinin, uluslararası insan haklarının, Anayasa’nın, mevzuatın açıkça çiğnenmesine rastlanılmaktadır. Çalışma bu hukuk dışılıklara değinmek ve bunları önlemek maksadıyla kaleme alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vakıf, Vakfedenin Amacı, Vakfedenin Kurucu İradesi, Vakfın Amacının Değişmesi, Vakıflarda Üyelik


Foundation Institution in terms of Legal Personality in Private Law and the Element of Purpose as a Criterion of Distinction
 
In this paper, foundations (waqf) in the law of legal persons are analysed in terms of the purpose element, which is the main criteria of distinction. In Turkish legal practice, sometimes, there are major problems with regard to foundations and especially founder's purpose and constituent will. In this respect, we come across open infringements of general principles of law, human rights law, the Constitution or statutes. This paper has been written with the intention to examine and prevent these illegalities.

Keywords: Foundation, Founder's Purpose, Founder's Constituent Will, Change in the Foundation's Purpose, Membership in Foundations


Detay

İÇERİK