TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 12  Alan: Ekonometri

Mehmet Ali ALAN, Fuat ÇAMLIBEL, Ali Rıza İNCE
SİGORTA VERİLERİNİN BULANIK VERİ MADENCİLİĞİ İLE ANALİZİ
 
Bu çalışmada, bulanık veri madenciliği yöntemiyle sigorta verileri kullanılarak veri madenciliği yapılmıştır. Sigorta verilerinden yararlanarak, hem bu verileri en başarılı sınıflandıran bulanık sınıfına ait algoritma, hem de bu algoritmanın üreteceği sınıflar tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda VQNN algoritmasının sigorta verilerini sınıflandırmada en başarılı algoritma olduğu ve araç özelliklerinin kaza durumunu belirlemede sürücü özelliklerine göre daha belirleyici olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Bulanık Mantık, Sınıflandırma, VQNN, Sigortacılık


ANALYSIS OF INSURANCE DATA BY FUZZY DATA MİNİNG
 
In this study, data mining was studied using insurance data by fuzzy data mining method. By using insurance data, the algorithm of the fuzzy class which classifies this data most successfully as well as the classes that this algorithm will generate are tried to be determined. As a result of the study, it was found that the VQNN algorithm is the most successful algorithm in classifying the insurance data and the vehicle characteristics are more determinative than the driver characteristics in determining the accident status.

Keywords: Data mining, Fuzzy Logic, Classification, VQNN, Insurance


Detay

İÇERİK