TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 12  Alan: İstatistik

Alican ALDEMİR, Ünal H. ÖZDEN
Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi İle Analizi
 
Bu çalışmanın amacı bankacılık sektörünün büyük kısmını oluşturan mevduat bankalarının performanslarının çok kriterli karar verme yöntemine göre analiz edilmesidir. Çok kriterli karar verme yöntemi, verilen kararlara birden fazla etki eden kriter söz konusu olduğunda kullanılmaktadır. Araştırma kapsamında çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSIS ve VIKOR yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemler yardımıyla mevduat bankalarının son beş yıldaki finansal performansları değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan sonuçlar sektör yöneticileri ve araştırmacılar için bilgiler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Finansal Performans, Çok Kriterli Karar Verme, TOPSIS, VIKOR.


Analysis of Deposit Banks in Turkey with Multicriteria Decision Making Method
 
The purpose of this study is to analyze the performances of deposit banks, which form a large part of the banking sector, in accordance with the multi-criteria decision-making method. Multi-criteria decision making method is used when there is more than one affecting criterion. Within the scope of the research, TOPSIS and VIKOR methods have been used as multi criteria decision making methods. With these methods, the financial performance of deposit banks for the last five years has been evaluated and analyzed. The results of the research provide information for industry managers and researchers.

Keywords: Banking, Financial Performance, Multiple Criteria Decision Making, TOPSIS, VIKOR.


Detay

İÇERİK