TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 12  Alan: Ekonometri

Abdurrahman KORKMAZ; Engin KÜÇÜKSİLLE; Sadık KARAOĞLAN
TÜRK MEVDUAT BANKACILIĞI SEKTÖRÜNDE KÂRLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ: 2010-2015 DÖNEMİ
 
Bu çalışma, Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının karlılık düzeyini belirleyen temel faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. 2010-2015 yılları arasında Türkiye’de faaliyet gösteren 23 mevduat bankasının karlılığını etkilediği öngörülen değişkenler; bankaya özgü, sektöre özgü ve makroekonomik ortama özgü değişkenler şeklinde sınıflandırılmış ve oluşturulan model Sistem Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi yardımı ile tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgular; sektördeki karlılık düzeyinin, aktif büyüklüğü tarafından pozitif; kredi riski ile kredi aktif oranı tarafından ise negatif etkilendiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca karlılık düzeyinin ekonominin büyüme oranı ile bütçe dengesinde meydana gelen iyileşmeler tarafından pozitif; parasal büyüme oranı ile sektördeki yoğunlaşma oranı tarafından ise negatif olarak etkilendiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: mevduat bankaları, karlılık, sistem GMM.


DETERMINANTS OF PROFITABILITY IN THE TURKISH DEPOSIT BANKING SECTOR: PERIOD 2010-2015
 
The aim of this study is to analyse the basic factors that determine the profit levels of deposit banks operating in Turkey. The variables that are expected to affect the profitability of 23 deposit banks that operate in Turkey between 2010 and 2015 are classified as bank specific, sector specific, and macroeconomic fundamentals specific variables and the model is estimated by the System Generalized Method of Moments Procedure. The findings suggest that the profitability level of the sector is affected positively by the asset size and negatively by credit risk and the ratio between the credits and assets. The findings also reveal that profitability is affected positively by economic growth rate and the improvements in budget balance and negatively by monetary growth rate and the concentration rate of the sector

Keywords: deposit banks; profitability; system GMM.


Detay

İÇERİK