TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 12  Alan: İktisat

Ali O. BALKANLI
Güney Kore ve Tayvan’da Dışa Açık Yapılanma ve Ekonomik Gelişme
 
Güney Kore ve Tayvan, günümüz itibariyle, 1950’li yıllarda sergiledikleri azgelişmişlik görünümünden ıkmış durumdadırlar. Ve hatta, ortaya koydukları gelişme performansları, bazı zamanlarda Türkiye gibi gelişme yolundaki ülkelere örnek olarak da gösterilebiliyor. Bu bağlamda, burada ekonomik gelişme bağlamında bu iki ülkenin koşullarını ve ekonomik gelişme sürecini incelemeye ve bu ülkelerin ne derecede örnekleme konusu olabileceklerini incelemeye çalıştık. Bu noktada öncelikle bu ülkelerin ekonomik yapıları incelenmiştir. Bunun ardından ekonomik gelişme süreçlerinde sergiledikleri iktisat politikaları ve sanayileşme stratejileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Güney Kore ve Tayvan’da Dışa Açık Yapılanma ve Ekonomik Gelişme


Güney Kore ve Tayvan’da Dışa Açık Yapılanma ve Ekonomik Gelişme
 
South Korea and Taiwan seem to have shrunk as of today from the view of underdevelopment that they exhibited in the 1950s. And even at some time they are examples of countries like Turkey that are in the way of development. In this context, we tried to examine the conditions of these two countries in the context of economic development and the process of economic development, and to examine the extent to which these countries might be sampling. At this point, economic structures of these countries are examined first. Following this, economic policies and industrialization strategies that they exhibited during the economic development process were examined.

Keywords: Güney Kore ve Tayvan’da Dışa Açık Yapılanma ve Ekonomik Gelişme


Detay

İÇERİK