TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2017  Sayı: 11  Alan: Finans

Kemal Ülker
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE SENDİKALARIN SÜRMEKTE VE DERİNLEŞMEKTE OLAN KRİZİ
 
Amerika Birleşik Devletleri’nde işçilerin yalnızca yüzde 10,7’si bir sendikaya üye ve bu sendikaların büyük bir kısmı daralmakta olan kamu sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu oran, 1983'teki oranın neredeyse yarısı kadardır. Sendikalaşma oranındaki düşüş işçiler için muazzam bir kayıp anlamına gelmekte ve toplumsal eşitsizliğin artmasına yol açmaktadır. Cumhuriyetçi Parti 2010 yılında hem Kongre’de hem de birçok eyalet senatosunda kontrolü ele geçirdiğinden bu yana, sendikalar ellerinden toplu pazarlık hakları ve/veya üye tabanlarını almaya yönelik eşi görülmemiş bir saldırıya maruz kalmaktadırlar. Bu makale, ABD’deki sendikaların yaşadıkları ağır krizin toplumsal, örgütsel ve mali boyutlarının ampirik bir tablosunu sunmayı amaçlıyor.

Anahtar Kelimeler: Sendikalar, sendikalaşma oranı, Amerika Birleşik Devletleri, toplumsal ve ekonomik eşitsizlik, endüstriyel ilişkiler, OECD ülkelerinde sendikalar


THE ONGOING AND DEEPENING CRISIS OF TRADE UNIONS IN THE UNITED STATES
 
In the United States, only a mere 10.7 percent of workers belong to a union, and a great chunk of them are in the shrinking public sector. That’s almost half the rate in 1983. Falling union density means a tremendous loss for workers and has given rise to greater social inequality. Since Republican Party took control both in the Congress and in the many statehouses in 2010, unions have been facing an unprecedented assault advancing to strip their collective bargaining rights and/or membership. This article aims to present an empirical picture of the severe social, organisational and financial aspects of the crisis facing trade unions in the US.

Keywords: Trade unions, union density, United States, social and economic inequality, industrial relations, trade unions in OECD countries


Detay

İÇERİK